BESTUUR
Grieta Remminga (voorzitter@westerwijtwerd.info)
Sieta Prins( penningmeester@westerwijtwerd.info)
Frouk Vast, (secretaris@westerwijtwerd.info)
Linda Dijkema, bestuurslid
Rob de Groot, bouwcoördinator


CONTRIBUTIE
Ben je woonachtig in Westerwijterd en wordt u of jij graag lid van de dorpsvereniging?
De contributie is per jaar € 7.50 per persoon of € 15 per gezin en mag worden overgemaakt naar NL75 RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd.

Sieta Prins, penningmeester@westerwijtwerd.info