Dorpsvereniging Westerwijtwerd

Agenda

Deze kalender is leeg

Na bijna 1,5 jaar stilstand gaan de verenigingen weer beginnen in en om het dorpshuis. Eindelijk weer toneelspelen, knutselen of sjoelen, we hebben het gemist!

We hopen dat het allemaal goed blijft gaan en dat we een fijn en gezellig seizoen zullen hebben met elkaar.

Activiteiten De afgelopen maanden zijn er nog een paar activiteiten geweest zoals de sterrit op 2 juli en de zeskamp op 25 september. Op 20 oktober gaan we met de kinderen op stap en 10 november is weer de traditionele lampionnenoptocht. In de nieuwsbrief vindt u de verslagen en de uitnodigingen van en voor deze activiteiten.

Meedoen aan één van de verenigingen? Kom gerust langs.

We hopen jullie te zien in en om het dorpshuis het komende seizoen. De verenigingen kunnen nog wel wat leden gebruiken. Voor nu veel plezier het komende seizoen voor de verenigingen en graag tot ziens op één van de activiteiten!

Activiteiten opnieuw begonnen

Gebiedsregisseur

Beste bewoners,

Als nieuwe gebiedsregisseur voor de 'Lopster' dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Graag wil ik mij via dit artikel even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Klaas Bult en ik woon in Appingedam. De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest in de 'Delfzijlster' dorpen. De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega's.

Wat doet een gebiedsregisseur? De komende periode zal grotendeels in het teken staan van kennismaken met allerlei mensen, o.a. de mensen van dorpsbelangen. Met hen ga ik het dorp lopend verkennen. Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Zodra het weer mogelijk is, gezien corona, zal ik de verschillende ontmoetingsplekken in de dorpen opzoeken. Ik zal dit t.z.t. laten weten, zodat u mij ook persoonlijk op kunt zoeken. Op mijn eigen facebookpagina (gebiedsregisseur Eemsdelta) zal ik ook de nodige informatie en nieuws vanuit de dorpen plaatsen.

In dit voor mij nieuwe, maar prachtige gebied zal ik even mijn weg moeten zien te vinden. Ik zie ernaar uit om samen te werken en elkaar (hopelijk snel weer fysiek) te ontmoeten. Bij vragen kunt u gerust bellen!

U kunt mij telefonisch (06 481 35 329) of via de mail (klaas.bult@eemsdelta.nl) bereiken.

Ik werk van maandag t/m donderdag en ben heel flexibel met mijn agenda.

PS. Klachten of meldingen over de 'openbare ruimte' of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan 'iets melden') of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groeten, Klaas Bult

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om de contributie over te maken.Een aantal leden heeft dat ook gedaan, maar er zijn ook een behoorlijk aantal leden die het misschien van plan zijn, maar het vergeten zijn, of er gewoon overheen gelezen hebben.Omdat dit al een aantal jaren gebeurt, hebben we besloten om het anders aan te pakken. Binnenkort zullen de leden die nog een betalingsachterstand van de contributie hebben, een e-mail krijgen met een betalingsverzoek met het te betalen bedrag tot en met 2019.Voor alle duidelijkheid: Het blijft mogelijk om de contributie over te maken op de voor jullie oude vertrouwde manier. Deze aanvulling is er alleen om het voor jullie en voor ons, gemakkelijker te maken. Als je hier nog vragen over hebt mag je altijd contact met mij opnemen.De contributie is per jaar € 7.50 per persoon of € 15 per gezin en mag worden overgemaakt naar NL75 RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd. Sieta Prins, penningmeester@westerwijtwerd.info

Contributie

Contact

Dorpshuis
Palenweg 1
Westerwijtwerd
06 - 44253752


Dorpsvereniging ledenadministratie
penningmeester@westerwijtwerd.info
bankrekeningnr.:
NL75 RABO 0342262041

Beheer dorpshuis
Richard Geertsma, 06-36118746

Servicelijn van de gemeente : 0596-548200
(voor problemen t.a.v. de openbare ruimte)
Politie : 0900-8844

Bestuur

Grieta Remminga (voorzitter@westerwijtwerd.info)
Sieta Prins( penningmeester@westerwijtwerd.info)
Frouk Vast, (secretaris@westerwijtwerd.info)
Rob de Groot, bouwcoördinator