Dorpsvereniging Westerwijtwerd

Agenda

Deze kalender is leeg

NL-Doet 14 maart 10.00 uur Op 14 maart is het weer NL-Doet dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes. Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het gebouw, zoals: tuinwerkzaamheden en alles wat we nog signaleren. Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, met uiteraard wat lekkers, kunnen de sociale contacten in het dorp onder-houden worden. Wij hopen u te zien! Het Bestuur

14 maart is het weer NL-Doet dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes. Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het gebouw, zoals: tuinwerkzaamheden en alles wat we nog signaleren. Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, met uiteraard wat lekkers, kunnen de sociale contacten in het dorp onder-houden worden. Wij hopen u te zien! Het Bestuur

Op 14 maart is het weer NL-Doet dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes.
Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het gebouw, zoals: tuinwerkzaamheden en alles
wat we nog signaleren. Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, met uiteraard wat lekkers, kunnen de sociale contacten in het dorp onder-
houden worden.
Wij hopen u te zien!
Het Bestuur

Op 14 maart is het weer NL-Doet dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes. Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het gebouw, zoals: tuinwerkzaamheden en alles wat we nog signaleren. Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, met uiteraard wat lekkers, kunnen de sociale contacten in het dorp onder-houden worden. Wij hopen u te zien! Het BestuurOp 14 maart is het weer NL-Doet dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes. Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het gebouw, zoals: tuinwerkzaamheden en alles wat we nog signaleren. Tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, met uiteraard wat lekkers, kunnen de sociale contacten in het dorp onder-houden worden. Wij hopen u te zien! Het Bestuur

NL Doet

Dag leden,
Het is nog wat vroeg maar kunnen jullie er alvast over nadenken.
Op woensdag 6 mei a.s. is er weer de jaarlijkse schouw door de gemeente in Westerwijtwerd. Hebben jullie nog aandachtspunten/verbeterpunten/dingen die in
ons dorp verbeterd/veranderd moeten worden, geef dit dan voor woensdag 29 april door aan: secretaris@westerwijtwerd.info
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van
Dorpsvereniging Westerwijtwerd

Schouw gemeente 6 mei a.s.

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om de contributie over te maken.Een aantal leden heeft dat ook gedaan, maar er zijn ook een behoorlijk aantal leden die het misschien van plan zijn, maar het vergeten zijn, of er gewoon overheen gelezen hebben.Omdat dit al een aantal jaren gebeurt, hebben we besloten om het anders aan te pakken. Binnenkort zullen de leden die nog een betalingsachterstand van de contributie hebben, een e-mail krijgen met een betalingsverzoek met het te betalen bedrag tot en met 2019.Voor alle duidelijkheid: Het blijft mogelijk om de contributie over te maken op de voor jullie oude vertrouwde manier. Deze aanvulling is er alleen om het voor jullie en voor ons, gemakkelijker te maken. Als je hier nog vragen over hebt mag je altijd contact met mij opnemen.De contributie is per jaar € 7.50 per persoon of € 15 per gezin en mag worden overgemaakt naar NL75 RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd. Sieta Prins, penningmeester@westerwijtwerd.info

Contributie

Contact

Dorpshuis
Palenweg 1
Westerwijtwerd
06 - 44253752


Dorpsvereniging ledenadministratie
penningmeester@westerwijtwerd.info
bankrekeningnr.:
NL75 RABO 0342262041

Beheer dorpshuis
Richard Geertsma, 06-36118746

Servicelijn van de gemeente : 0596-548200
(voor problemen t.a.v. de openbare ruimte)
Politie : 0900-8844

Bestuur

Grieta Remminga (voorzitter@westerwijtwerd.info)
Sieta Prins( penningmeester@westerwijtwerd.info)
Frouk Vast, (secretaris@westerwijtwerd.info)
Rob de Groot, bouwcoördinator