Historie

Nieuwjaarsvisite

Op 8 januari hadden wij weer onze traditionele nieuwjaarsvisite. Deze avond nam Alberdina Honderd met de aanwezigen het jaar door. Er waren weer zeer veel momenten van oh ja, dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Na het jaaroverzicht hebben wij oudhollandse spelletjes gedaan, het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Oud en nieuw

Oudejaarsmiddag werd er geknald met carbid en waren er lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen. De carbid knallen waren oorverdovend en werden verzorgd door Jan Honderd bijgestaan door Hendrik Hofman en Arnold Bosch. Na twaalf uur ‘s-avonds heeft Richard het Moarhoes ook nog geopend om elkaar de hand te kunnen schudden, ook dit was zeer geslaagd en gezellig.

Eerste bewoners Groningen in Boerdam?

Rond 1969 zou er een stuk weiland aan de westzijde van de Boerdamsterweg afgeticheld worden om er drainagebuizen van te bakken. De steenfabriek bij Boerdam, net als trouwens de vele andere steenfabrieken op het Hogeland, kon van de knikklei prima drainagebuizen bakken en ook de mooie Groninger baksteen, die prachtig rood kleurt vanwege het vele ijzer in de klei. De stenen zijn veelal gebruikt ter versterking van de boerderijen en hemen, waarvan sommige uitgroeiden tot steenhuizen en/of borgen. De monniken alhier zijn in de 12e eeuw begonnen met het bakken van stenen. In latere tijden zijn stenen geëxporteerd en in bijvoorbeeld de vorige eeuw, was er vanuit de architectuur (Amsterdamse school) behoefte aan de Groninger steen.

Kinderuitje, 24 oktober

In de Herfstvakantie zijn we op woensdag 24 oktober, met zijn allen naar de DoeZoo in Leens geweest. Het was een groot succes en we hebben veel gedaan. Je kon bijvoorbeeld een slang om je nek doen of aaien, een vogelspin op je hand laten lopen en de stekels van een egel voelen. Je kon ook nog een kaars maken of een gipsen dier verven.
Het was erg geslaagd. Na het leuke tochtje gingen we patat met mayonaise of ketchup eten met een frikandel of kroket in het dorpshuis. Daarna gingen we met een blij gezicht naar huis toe.

De foto's zijn hier te bekijken.

Foto's uit de oude doos

Dorpsvereniging

IJsvereniging

Doodgraver of grafdelver

Geen alledaags beroep. Doodgravers werden van oudsher benoemd door het kerkbestuur. Hun taak was het graven van graven en het goed onderhouden van het kerkhof. Ze moesten van onbesproken gedrag zijn en een eerbiedige houding was vereist tijdens begrafenissen. Tegenwoordig is de begraafplaatseigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof. Het graf moet minstens 1 meter diep zijn want volgens de wet moet er minstens 65 centimeter grond boven de kist zijn. Grafdelvers graven het graf (tegenwoordig wordt dit door machines gedaan) en gooien na de begrafenis aarde op de kist; het graf wordt dan zogenaamd ‘gedicht’. Ze leggen ook de eventueel aanwezige bloemen op het graf. Soms, in de winter, moesten en moeten de doodgravers (grafdelvers) de bevroren grond met pikhouwelen te lijf gaan. Ze moe(s)ten dan tot het laatste moment wachten met het graven omdat anders de losse grond die terug moest ook bevroor. Ook Westerwijtwerd kent zijn doodgravers.

Oude foto's van de kerk.

Eventjes een avondje op internet, en dan  zoeken op Westerwytwerd, leverde een verrassende site op met alleen maar foto's van de kerk uit het verleden, van zowel aan de buitenzijde als binnenzijde van de kerk.
Heel leuk om eventjes te bekijken op de volgende site: http://kerken.eldoc.ub.rug.nl/root/W/Westerwytwerd/.

 

Inhoud syndiceren