Historie

Westerwijtwerd vroeger….

In deze rubriek komen dorpsbewoners en oud-dorpsbewoners aan het woord over
gebeurtenissen en wetenswaardigheden in en over Westerwijtwerd. Heeft u zelf
herinneringen die leuk zijn om met anderen te delen, neemt u dan contact op met
Tineke Gombert via mail tineke@gombert.org.

Dorpshuis

In feite is er geen nieuws te melden anders dan dat ik volgende maand verwacht toestemming te krijgen om met de “grote beurt” voor het dorpshuis te mogen beginnen. In elk geval is het zo dat ik de trouwe ploeg vrijwilligers zal vragen op 11 maart tijdens “Nederland doet” met mij het basisplan te bespreken voor de aanpak van de voorste kamer van het dorpshuis.

Mariakerk

Na de naam Hervormde kerk Westerwijtwerd en daarna dorpskerk Westerwijtwerd heeft de kerk inmiddels weer haar oorspronkelijke naam n.l. MARIA KERK.

Opvallend is dat Oosterwijtwerd ook een Maria Kerk heeft en dit zou wel eens te ma-ken kunnen hebben met het feit dat zowel Oosterwijtwerd als Westerwijtwerd te maken hadden of misschien wel gesticht zijn door hetzelfde klooster. Ik kom hier nog wel eens op terug.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de renovatie al begonnen, die van 19 sep-tember tot ongeveer 11 november zal duren.

In hoofdzaak omvat het werk: Buiten: het plaatsen van dakgoten, het herstellen van het voeg– en metselwerk (injecteren) alsmede het schilderwerk.

Dorpshuis

Als deze nieuwsbrief uitkomt zijn de laatste scheuren in de hal en de lekkende kelder waarschijnlijk al gerepareerd.

Daarnaast vordert het toekennen van subsi-dies gestaag en ziet het er naar uit dat vrij-wel al onze plannen door kunnen gaan. In grote lijnen omvat dat isolatie daar waar dat mogelijk is, een bescheiden maar professio-nele nieuwe keuken en herinrichting van de kamer aan de straatzijde.

Voor het schilderen van de grote zaal heb-ben we subsidie aangevraagd maar voor de kamer voor en de keuken zal er weer een beroep op ( zeg maar de vaste ploeg) vrijwilligers worden gedaan.

Al met al “het kon minder”.

Burendag 24 september a.s.

Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur houden we onze jaarlijkse burendag. Het is de bedoeling dat we samen koffiedrinken, misschien een klein klusje doen (alleen de mannen), gezellig kletsen en elkaar “bijpraten” en we sluiten af met een eenvoudige gemeenschappelijke maaltijd en dat is het dan al weer. Meestal zie je dezelfde gezichten maar het zou zo leuk zijn nu ook eens die andere dorpsgenoten te spreken en te zien. Het bestuur van de dorpsvereniging nodigt jullie van harte uit om met je kinderen in het Dorpshuis “op visite” te komen.

Op tafel staat een potje voor jullie bijdrage aan de maaltijd (volwassenen € 5 en kinderen € 2.50) graag even via de mail opgeven bij Sieta Prins (penningmeester@westerwijtwerd.info).

De bermen in ons dorp zagen er kleurig en fleurig uit en misschien is het mogelijk dat de WesterwijtwerderBij komt vertellen hoe het haar vergaat en wat wij individueel kunnen bijdragen om de beoogde doelen nog meer binnen bereik te krijgen.

Gevonden voorwerp

Op de brug bij het café heb ik een zonnebril van het merk SINNER gevonden.

Ik heb hem thuis en de zondige eigenaar kan hem daar ophalen. Rob de Groot

Neut’n schait’n en eieren zoeken 26 maart

Zaterdag 26 maart zoals gebruikelijk de dag voor Pasen gaan we weer eieren zoeken en neut’n schai’tn.

We beginnen om 14.00 uur met de activiteiten voor de kinderen.

Vanaf 16:00 uur begint het neut’n schait’n voor volwassenen en kinderen en natuurlijk zijn er leuke prijsjes te winnen. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten.

Graag tot dan!

NL-doet 12 maart, 10.00 uur

Op 12 maart is het weer NL-DOET dag, de dag om samen te klussen. Op de site van NL-doet staat ook Westerwijtwerd aangemeld, wij wilden deze dag gebruiken om in en om het Moarhoes te klussen en dan voornamelijk gericht op de speeltuin. Wij hopen velen van u te zien! Ik weet niet of er iemand aanwezig is van het Koningshuis om ons mee te helpen, maar ik weet zeker, samen met de inwoners van Westerwijtwerd kunnen wij ook heel veel!

Graag tot ziens op 12 maart vanaf 10.00 uur.

Jaarvergadering, 11 maart 20.00 uur

Op 11 maart om 20.00 hebben wij weer onze jaarlijkse vergadering, houdt u deze datum vast vrij in uw agenda. Op dit moment hebben wij nog geen agenda en notulen maar deze krijgt u nog voor de vergadering, hetzij via de mail of vlak voor aanvang van de vergadering op 11 maart.

Wij hopen u allen te zien op de jaarvergadering in het Moarhoes.

Het bestuur

Toneeluitvoeringen

Komende maand is het weer februari en dat betekent in het Moarhoes toneelmaand. Toneelvereniging WAT heeft dan een viertal uitvoeringen, te weten:12,13,19 en 20 februari. De 20e is al uitverkocht en de 13e is bijna uitverkocht, maar voor de 12e en de 19e zijn nog volop kaarten, dus wilt u ook langs komen om te kijken naar het toneel, bestel dan op tijd uw kaarten bij Alberdina Honderd, via telefoonnummer (0595) 552097.

Het toneelstuk heeft dit jaar de naam Rag en Rauw, het beloofd weer een heel leuke voorstelling te worden, dus twijfel niet en kom gezellig langs.

Toneelvereniging WAT

Inhoud syndiceren