Contact

Dorpshuis

Palenweg 1
9993 TM Westerwijtwerd
Telefoon 06-44253752
beheer@westerwijtwerd.info

Dorpsvereniging
 
Secretariaat:
Palenweg 1
9993 TM Westerwijtwerd
secretaris@westerwijtwerd.info

Bestuur dorpsvereniging 
Grieta Remminga (voorz.)             voorzitter@westerwijtwerd.info
Frouk vast (secr.)       secretaris@westerwijtwerd.info
Sieta Prins (penn.)         penningmeester@westerwijtwerd.info

Beheer
 
Richard Geertsma (beheer)    06-36118746   beheer@westerwijtwerd.info

Voor nieuws
 
Stuur een e-mail naar nieuws@westerwijtwerd.info

Contributie
 
Contributie graag overmaken naar rekeningnummer NL75 RABO 0342 2620 41 t.n.v. dorpsvereniging Westerwijtwerd o.v.v. het betreffende jaar. De tarieven zijn; leden vanaf 18 jaar 7,50 Euro per jaar, gezin met kinderen tot 18 jaar 15,00 Euro per jaar.