Verkeerscommissie

Namens het bestuur van de dorpsvereniging is er een nieuwe verkeerscommissie
samengesteld.
Deze commissie bestaat uit:
Paul Koenes, tel. 06-36 23 83 31
noblehounds@kpnmail.nl
 
Thomas Dresscher, tel. 06-45 38 08 21
tdresscher@hotrmail.com
 
Harm Remminga, tel. 06-20 85 76 99
famremminga@hotmail.com
 
De taak van de commissie is gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren over verkeerszaken binnen het dorp en in de naaste omgeving hiervan.
Deze informatie “voedt” het bestuur van de dorpsvereniging bij haar reguliere en
incidentele contacten met de gemeente Loppersum.
Mocht u als bewoner vragen of opmerkingen aan/voor de commissieleden hebben dan
kunt u zich rechtstreeks tot hen wenden.