Eieren zoeken en neut’n schait’n

Zaterdag 15 april
hebben we weer onze jaarlijkse paasfestiviteiten.
Eieren zoeken
We beginnen
om 14.00 voor de jeugd
. We gaan eieren zoeken
en lekkere dingen maken, dus kom allemaal met lekkere trek!
Neut’n schait’n
Vanaf
16.00 uur
gaan we neut’n schait’n voor jong en
oud.
We zorgen voor leuke prijzen. We spelen vijf rondes.
Inschrijving is 1 euro per ronde voor volwassenen en
50 eurocent voor kinderen.
Natuurlijk wordt de inwendige mens ook niet vergeten.
We hopen u op 15 april allemaal te zien!