Mariakerk

Na de naam Hervormde kerk Westerwijtwerd en daarna dorpskerk Westerwijtwerd heeft de kerk inmiddels weer haar oorspronkelijke naam n.l. MARIA KERK.

Opvallend is dat Oosterwijtwerd ook een Maria Kerk heeft en dit zou wel eens te ma-ken kunnen hebben met het feit dat zowel Oosterwijtwerd als Westerwijtwerd te maken hadden of misschien wel gesticht zijn door hetzelfde klooster. Ik kom hier nog wel eens op terug.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de renovatie al begonnen, die van 19 sep-tember tot ongeveer 11 november zal duren.

In hoofdzaak omvat het werk: Buiten: het plaatsen van dakgoten, het herstellen van het voeg– en metselwerk (injecteren) alsmede het schilderwerk.

Binnen: gaat het om het herstellen van stucwerk en schilderen en schilderwerk aan het interieur. Het werk wordt uitge-voerd door bedrijven die veel ervaring hebben met oude middeleeuwse gebou-wen en het schilderwerk zowel binnen als buiten wordt uitgevoerd door Jaap van Dijken Schilderwerken uit Middelstum.

Namens het bestuur van de dorps-vereniging & de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken

Rob de Groot