Dorpshuis

Als deze nieuwsbrief uitkomt zijn de laatste scheuren in de hal en de lekkende kelder waarschijnlijk al gerepareerd.

Daarnaast vordert het toekennen van subsi-dies gestaag en ziet het er naar uit dat vrij-wel al onze plannen door kunnen gaan. In grote lijnen omvat dat isolatie daar waar dat mogelijk is, een bescheiden maar professio-nele nieuwe keuken en herinrichting van de kamer aan de straatzijde.

Voor het schilderen van de grote zaal heb-ben we subsidie aangevraagd maar voor de kamer voor en de keuken zal er weer een beroep op ( zeg maar de vaste ploeg) vrijwilligers worden gedaan.

Al met al “het kon minder”.