Burendag 24 september a.s.

Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur houden we onze jaarlijkse burendag. Het is de bedoeling dat we samen koffiedrinken, misschien een klein klusje doen (alleen de mannen), gezellig kletsen en elkaar “bijpraten” en we sluiten af met een eenvoudige gemeenschappelijke maaltijd en dat is het dan al weer. Meestal zie je dezelfde gezichten maar het zou zo leuk zijn nu ook eens die andere dorpsgenoten te spreken en te zien. Het bestuur van de dorpsvereniging nodigt jullie van harte uit om met je kinderen in het Dorpshuis “op visite” te komen.

Op tafel staat een potje voor jullie bijdrage aan de maaltijd (volwassenen € 5 en kinderen € 2.50) graag even via de mail opgeven bij Sieta Prins (penningmeester@westerwijtwerd.info).

De bermen in ons dorp zagen er kleurig en fleurig uit en misschien is het mogelijk dat de WesterwijtwerderBij komt vertellen hoe het haar vergaat en wat wij individueel kunnen bijdragen om de beoogde doelen nog meer binnen bereik te krijgen.