NL-doet 12 maart, 10.00 uur

Op 12 maart is het weer NL-DOET dag, de dag om samen te klussen. Op de site van NL-doet staat ook Westerwijtwerd aangemeld, wij wilden deze dag gebruiken om in en om het Moarhoes te klussen en dan voornamelijk gericht op de speeltuin. Wij hopen velen van u te zien! Ik weet niet of er iemand aanwezig is van het Koningshuis om ons mee te helpen, maar ik weet zeker, samen met de inwoners van Westerwijtwerd kunnen wij ook heel veel!

Graag tot ziens op 12 maart vanaf 10.00 uur.