Archieven

Verslag vervanging brug

18 september was er in het dorpshuis overleg over de vervanging van de Westerwijtwerderdraai. Hierbij waren de gemeente Loppersum, Waterschap Noorderzijlvest en een aantal bewoners van Westerwijtwerd aanwezig. Aan de hand van tekeningen werden door gemeente en waterschap de (on) mogelijkheden voor een nieuwe brug uiteengezet. De bewoners gaven duidelijk hun voorkeur weer voor een brug waarover alleen auto´s kunnen rijden. De gemeente is bereid om te kijken of een smallere brug voorzien van een aantal technische ingrepen, waardoor landbouwverkeer er wel gebruik van zou kunnen maken, tot de mogelijkheden kan behoren. De standpunten van de verschillende aanwezige bewoners liepen sterk uiteen en iedereen heeft hiervan goede nota genomen. Thomas heeft de uitkomsten van de door hem gehouden enquête aan waterschap en gemeente overhandigd, zodat ze kunnen zien welke gevoelens er leven bij de bewoners.

Verslag Kinderuitje Sculpturepark

Het was weer zo ver. De woensdag in de herfstvakantie is voor de kinderen. Dit jaar gingen we met de kinderen naar waar Be-rend Botje vanuit ging varen. Een mooie aanleiding om het liedje ook maar eens te zingen onderweg.

Om specifieker te zijn: Dit jaar gingen we met z'n allen naar het Sculpturepark in Zuidlaren, gevestigd in de Prins Bernhard-hoeve. We waren lekker vroeg. De kin-deren konden mooi spelen op de parkeer-plaats. Bij binnenkomst kregen de kin-deren een speurtocht. Daarop stonden vragen als: "hoeveel muizen kun je vin-den?". Er waren prachtige sculpturen met als thema 'de Hondsrug'. Zo lag er mid-denin een enorme mammoet. De stad Coevorden was ook te bezichtigen en de reuzen Ellert en Brammert keken op je neer.

Nieuwsbrief Groen Loppersum

Nieuwsbrief is te lezen door door te klikken.

10 november lampionnenoptocht in Westerwijtwerd

Dinsdag 11 november vieren we St. Maarten. Met mooie lampionnen, zullen de kinderen van onze vereniging op maandag 10 november gezamenlijk door ons dorp lopen. Bij meerdere inwoners bellen ze aan en zingen uit volle borst de prachtigste liedjes.

Voor de kinderen: Kom om 18.45 uur met je lampion bij ons dorpshuis om in optocht te kunnen vertrekken. Na afloop drinken we in ons dorpshuis lekkere warme chocolademelk.

Voor alle anderen: Geniet van dit sfeervolle gebeuren en bewonder de lampionnen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur dorpsvereniging Westerwijtwerd

Opgave kinderuitje

Het is bijna herfstvakantie en dat betekent dat we met de kinderen op stap gaan!

Woensdag 15 oktober gaan we naar SculpturePark (Prins Bernardhoeve) in Zuidlaren. Dit is een groots overdekt zandsculpturenevenement. Kunstenaars hebben zand omgetoverd tot prachtige sculpturen die het ontstaan en de ontwikkeling van de inmiddels 150.000 jaar oude Hondsrug in beeld brengen. Naast de zandexposities biedt het SculpturePark volop activiteiten voor jong en oud waaronder een speelhal met lego en zand (zie ook www.sculpturepark.nl).

Vervolgens eten we rond lunchtijd een patatje in ons dorpshuis. Aansluitend verzorgt onze plaatselijke sjoelclub jeugdwedstrijdjes. Kortom; een leuke gevarieerde vakantiedag!

Kosten:

* kinderen 3 - 12 jaar en lid van dorpsvereniging; gratis

* vanaf 13 jaar en lid van dorpsvereniging; 5,- Euro

* niet-leden; kinderen 3-12 jaar: 4,- Euro, vanaf 13 jaar: 9,- Euro

Programma:

* aanvang: 8.45 uur dorpshuis

* ca. 13.00 uur; patatje

Inloopbijeenkomst openbare verlichting

In verband met het vervangen van de openbare verlichting is er een inloopbijeenkomst op 2 oktober van 19.00 – 20.30 uur in het Dorpshuis in Westerwijtwerd voor de inwoners van Huizinge, Garsthuizen, Westeremden en Westerwijtwerd. Contactpersoon is dhr. F. Ensing, 0596 548200, f.ensing@loppersum.nl

Burendag gaat niet door

Beste leden,

Hierbij laten we jullie weten dat onze burendag, op zaterdag 27 september a.s. van ca. 10.00 - 14.00 uur, is afgelast.

We zien jullie graag bij volgende activiteiten.

Vriendelijke groeten,
namens het bestuur
dorpsvereniging Westerwijtwerd,
Janet Wolters (voorzitter)

Wietwerder midzomerfeest

Door een aantal enthousiaste dorpelingen is het eerste echte Wietwerder Midzomer-feest georganiseerd. Op zaterdag 14 juni was het zover. Jong en oud had zich aan-gemeld. De ontvangst was op het land van dorpshuis buren Mooijman, met koffie, thee , fris en cake.

Naar eigen inzicht konden we groepjes vormen van ca. 10 personen.

Gewapend met een klompjesgolfstick en bal werden we het land ingestuurd met de opdracht in zo weinig mogelijk slagen de bal het parcours te laten volgen. “ De bal mag niet in de sloot, hoor” was de waarschuwing die we meekregen. Dat veel ho-les vlak bij de slootrand waren, maakte het extra moeilijk.

Bij het Westerwijtwerdermaar werd het pas echt spannend. Behalve de bal moesten we ook zelf over het water. De groep voor ons kwam droog aan de overkant. De eerste van onze groep had te weinig ervaring met de surfplank en ging kopje onder. De rest van de groep hield het voor gezien en stapte ach-ter op de auto bij Tom en liet zich omrijden.

Oproep IVA-instructie

Op dinsdagavond 23 september 2014 geven we (in samenwerking met Groninger Dorpen) een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) in ons dorpshuis. Hierbij de oproep om je aan te melden.

Wat is IVA?

De IVA is een instructie voor barvrijwilligers zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet. Na deelname kan de barvrijwilliger zich bij het dorpshuis laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger.

Deelnemers ontvangen een certificaat. Hiervoor hoeft geen examen afgelegd te worden. Ook het dorpshuis ontvangt een certificaat met daarop de lijst van alle deelnemers.

Instructie

Tijdens de IVA komen de risico’s van alcohol ter sprake en leert de barvrijwilliger het nodige over relevante wetten en re-gels. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe in de praktijk om te gaan met lastige situaties die zich rondom drank kunnen voordoen in ons dorpshuis. De instructie is kosteloos.

Waarom IVA en voor wie?

Gemeente Loppersum opent meldpunt

Gemeente Loppersum opent ‘Meldpunt openbare ruimte’

Kapotte lantaarnpaal? Gat in de weg? Losliggende straattegels? Gemeente Loppersum heeft, speciaal voor dit soort zaken, haar website ingericht met het z.g. ‘Meldpunt openbare ruimte’, te bereiken via www.loppersum.nl Hier kunnen online meldingen gedaan worden van zaken in de woonomgeving die niet goed werken, kapot zijn of een gevaarlijke situatie opleveren.

Gemeente Loppersum heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Tot nu toe konden meldingen persoonlijk aan de balie, telefonisch of per mail doorgegeven worden. Nu dus ook via het meldpunt dat te vinden is door middel van een blauwe banner op de homepage van onze website met de tekst ‘Meldpunt Openbare Ruimte’.