Archieven

Nieuwjaarsvisite

Om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen is er op vrijdag 9 januari de traditionele nieuwjaarsvisite om 20.00 uur in ons dorpshuis.

Ook kun je deze avond meedoen aan een spel (geen bingo). Dit zal een variant zijn van het bekende bordspel ‘Trivial Pursuit’. Het belooft een gevarieerde avond te wor-den.

We zien je graag!

Verhuur dorpshuis

Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief heeft het bestuur een aantal nieuwe documenten ontwikkeld. Deze zijn; ‘Verhuurbeleid’, ‘De IVA-gecertificeerde vrijwilliger’, ‘Algemene voor-waarden verhuurovereenkomsten’ en ‘Bestuursreglement alcohol’. De documenten

‘De IVA-gecertificeerde vrijwilliger’ en ‘Bestuursreglement alcohol’ zijn in 2015 in ons dorpshuis aanwezig. Onderstaand uit het docu-ment ‘Verhuurbeleid’ enkele wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2015.

Verhuurbeleid

Het dorpshuis wordt m.i.v. 1 januari 2015 uit-sluitend verhuurd indien, tijdens de verhuur-periode, de aanwezigheid van een IVA-geïnstrueerde (IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken) barvrijwillliger gewaarborgd is.

De verhuurprijzen m.i.v. 1 januari 2015 luiden;

 Voor leden van de dorpsvereniging (of hun barhulpen) die over een IVA-certificaat beschikken waarvan een kopie aanwezig is in ons dorpshuis: € 18 per dagdeel.

Geen brug te ver

In de zeer nabije toekomst zal het Water-schap Noorderzijlvest aan de gemeente Loppersum in eigendom overdragen de Westerwijtwerder draai (onze brug dus).

Het is begrijpelijk dat de gemeente Lopper-sum geen belang heeft bij een versleten en slecht onderhouden brug, dus de geruchten over “een nieuwe brug” begonnen rond te zingen.

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners, waarvan Thomas als herbergier en direct belanghebbende veel initiatieven heeft ge-nomen, hebben er een drietal bijeenkom-sten plaatsgevonden waarbij de laatste twee zowel de verantwoordelijke wethouder als de plv. Dijkgraaf aanwezig waren.

Het moge duidelijk zijn dat er veel belangen liggen en dat er (met name van de eige-naar van de brug) ook verplichtingen op basis van verworven rechten en wettelijke verplichtingen voor lokale overheden het speelveld beperken.

Verslag Sinterklaas in Westerwijtwerd

Zaterdagmorgen 29 november kwam Sint Nicolaas gelukkig ook weer naar Westerwijtwerd.

Nadat de zaal en de stoel voor Sinterklaas mooi versierd waren konden de kinderen nog een tekening maken en ondertussen nog even wat liedjes oefenen.

Sint Nicolaas trotseerde ’s morgens de kou om naar Westerwijtwerd te komen. Even twijfelde de Sint nog of het wel ging lukken want Americo had er na een hele nacht werken, niet veel zin meer in, hij wilde graag naar een warme stal. Maar gelukkig had Hendrik Hofman een goed alternatief en mocht Sint weer eens een tractor beklimmen en zo kwam hij zelf sturend aan. Volgens mij heeft hij daar wel van genoten!

De kinderen stonden allemaal te springen en te zingen op de brug toen ze Sint en de Pieten aan zagen komen op de tractor met een wagen volgeladen met cadeautjes.

Het was weer mooi feest, tot volgend jaar Sint en Pieten!

Programma vrouwenvereniging 2014/2015

2 December: Sinterklaas avond. Cadeau+gedicht.

6 Januari: Bingo + ……………………

3 Februari: Knutselen met servetten.

24 Maart: Bloemschikken. Paasbakje.

7 April: E.H.B.O. les. Wat te doen bij kleine ongelukken.

Mei/Juni: uitstapje

De avonden beginnen om 19.45 uur in het dorpshuis te Westerwijtwerd.

Wilt U ook eens een keer een avond meedoen of lid worden, geef dit dan even door aan Debby, via telefoonnummer 06-14414489.

Voortgang werkzaamheden dorpshuis

In oktober 2014 heb ik het bouwcoördinatorschap tijdelijk overgenomen tot het moment waarop het overgrote deel van de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd of in uitvoering zijn. Wat zijn deze werkzaamheden en wanneer worden ze uitgevoerd.

VLOER GROTE ZAAL

Omdat er nu pas prijsovereenstemming is met de leverancier en omdat de toneel vereniging binnenkort (en tot maart 2015) haar podium en decors daar heeft staan, zal de definitieve aanpak van de vloer na overleg met de beheerder van het dorpshuis in maart 2015 plaatsvinden. In feite is het dorpshuis dan een week niet beschikbaar. Dit kan consequenties hebben voor gebruikers van het dorpshuis, die er nu al rekening mee kunnen houden.

SCHILDEREN EN VLOER GROTE VOORKAMER

Er wordt door mij naar gestreefd het schilderwerk met behulp van vrijwilligers gereed te hebben voor de aanpak van de grote zaal. Reden is dat dan meteen de nieuwe laminaatvloer gelegd kan worden.

SCHILDEREN ANDERE VOORKAMER EN DE HAL

Alcohol schenken in ons dorpshuis

Regels van de gemeente

Er is de afgelopen tijd het nodige veranderd rondom het schenken van alcohol. De gemeente is tegenwoordig verantwoordelijk voor de controle op de Drank- en Horecawet (DHW). Zij heeft bovendien regels opgesteld ter voorkoming van oneerlijke concurrentie door paracommerciële organisaties ten opzichte van de reguliere horeca. Belangrijke regel uit de drank - en horecaverordening van de gemeente Loppersum is dat er, bij buurt- en dorpshuizen en kerkelijke gebouwen, alcohol geschonken mag worden tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, mits deze bijeenkomsten ‘dorpsgebonden’ zijn. Dit betekent o.a. ook dat barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) moeten hebben gevolgd.

IVA-instructie

Contributie 2014

Het jaar loopt al weer naar het einde maar er zijn nog leden die hun contributie nog niet overgemaakt hebben.

En er zijn leden die € 5,- te weinig overgemaakt hebben, omdat ze niet op de hoogte waren van de contributie verhoging.

De contributie is nu € 15.= en mag overgemaakt worden naar NL75 RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd onder vermelding van je naam.

Willen degenen die te weinig overgemaakt hebben het resterende bedrag ook overmaken? Bij voorbaat dank!

Sinterklaas komt weer in het land

De bodem trilt van verwachting,
want de Sint doet weer zijn opwachting.
In Gouda komt de Sint aan land
en op 29 november legt hij in Westerwijtwerd zijn boot aan de kant.
Hij heeft natuurlijk cadeautjes meegebracht,
en nu maar hopen dat het is wat je had verwacht.

Dus kom om 10 uur ‘s ochtends allemaal,
dan onthalen we hem met veel kabaal.
Nu rest ons alleen nog te wachten vol ongeduld, of de Goedheilig Man onze wensen vervult.

Sinterklaas komt weer in het land

Tuinteam

Na een iets moeizame start, is er nu een heus tuinteam.

We zijn wat laat begonnen met de tuinwerkzaamheden, maar we konden de onkruiddruk gelukkig de baas worden. Dit komt ongetwijfeld doordat Stijntje de tuin de afgelopen jaren zo goed onderhouden heeft!

Het tuinteam bestaat nu uit 4 personen en dat is goed te doen. Het is gezellig om samen in de tuin te werken en ook leerzaam, omdat we tips aan elkaar kunnen geven.

De tuin is nu "klaar voor de winter" en we hopen volgend jaar op tijd en vol frisse moed weer verder te gaan.