Archieven

Bestuurslid gezocht

Richard heeft het bestuur verlaten omdat hij sinds 1 juli jl. beheerder is geworden. Wij zijn nu nog maar met ons drietjes over in het bestuur. U voelt de vraag waarschijnlijk al aankomen, wie voelt zich geroepen om ook een plaats in te nemen in het bestuur. Wij hopen dat er toch mensen zijn die dit willen overwegen, want drie personen is wel erg minimaal!

nazomerfeest zaterdag 29 augustus‏

NAZOMERFEEST

Zaterdag 29 augustus

16.00 - ….?

Dorpshuis Westerwijtwerd

Zoals we al in juni hebben aangekondigd willen we graag, Voordat de onze bloemrijke bermen gemaaid worden, met elkaar het eerste jaar van onze bloemenbermen feestelijk afsluiten.

We beginnen om 16 uur in het dorpshuis

Met de kinderen tot 12 jaar gaan we bijenhotels maken

De deelnemers vanaf 12 jaar gaan in groepjes een fotospeurtocht met quiz door het dorp maken.

Daarna zal Richard weer voor een heerlijke maaltijd zorgen die door de bijenclub wordt aangeboden, als het weer meezit gaan we lekker buiten zitten.

We hopen natuurlijk dat het gezellig druk wordt

Opgeven voor donderdag 27 augustus bij

Celine.koch@hotmail.com of Dorpsweg 26

Persbericht Jaarrekening 2014 Loppersum sluit af met overschot‏

Persbericht

Loppersum, 28 mei 2015

Jaarrekening 2014 gemeente Loppersum sluit af met overschot 76 duizend euro

De jaarrekening 2014 van de gemeente Loppersum sluit met een overschot van 76 duizend euro. Wethouder Rudi Slager, portefeuillehouder Financiën is trots op dit positieve resultaat. "2014 was het eerste jaar na de periode waarin we de artikel 12-status hadden. We staan er financieel goed voor, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden en alert blijven."

Gaswinning

even "bij"praten‏

Beste dorpsgenoten,

Pech,

Zoals jullie hebben gezien zijn de bermen door Groenvoorziening van der Werf in Maart afgeplagd en ingezaaid. Helaas ging het direct na het zaaien heel hard regenen waarna er een periode van droogte en kou volgde. Pech voor ons want daardoor is het ontkiemen en uitgroeien van het zaaisel ernstig vertraagd. Gevolg lelijke aarden bermen waar inmiddels het gras alweer omhoog dreigt te komen voordat we een bloem hebben gezien. Vorige week is de deskundige geweest die ons gegarandeerd heeft dat het allemaal aan het kiemen is en de komende week zal uitgroeien tot de gewenste bloemenpracht. Even geduld nog.

Feestelijke opening,

Samen met de Stichting Idylle die dit allemaal voor ons betaald heeft, en met jullie willen we

29 augustus vanaf 16.30 uur

Onze idyllische bermen feestelijk openen.

In en om ‘t Moarhoes

Schoorstenen

Over ongeveer 8 weken zullen de schoor-stenen vervangen worden door nieuwe kunststof exemplaren met kap en zullen de rookkanalen vervangen worden door dub-belwandige roestvrijstalenexemplaren zo-dat de kachels in de twee voorkamers altijd weer gebruikt kunnen worden.

Schilderwerk

Met hulp van het sterk uitgedunde klussen-team vordert het schilderwerk gestaag. Over drie weken is het de bedoeling dat de hal en de WC’s gereed zijn en gaan we bekijken of een planning voor (een gedeel-te van) het buitenwerk haalbaar is. De twee kamers aan de voorzijde krijgen als laatsten een grote beurt maar dat kan wel eens najaar 2015 worden.

Lekkende kelder

Er is een offerte aangevraagd bij een ge-specialiseerd bedrijf en naar aanleiding van de hierin verwachte aanbeveling(en) zal ik het bestuur een definitief voorstel voorleggen.

Grote zaal

Verslag dorpenoverleg

Donderdag 23 april was het college van B&W van Loppersum en de buurtagent in ons dorpshuis voor overleg met het bestuur van de dorpsvereniging.

De burgemeester zat deze vergadering voor. Hij besprak het verslag van de dorps-schouw, bracht ons op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen met de NAM en vertelde het verloop van de herin-deling van de gemeentes.

Bé Schollema lichtte de ontwikkelingen rond de overheveling van de zorgtaken van het rijk naar de gemeente toe. Hij wil even-tueel terugkomen om hierover het één en het ander uit te leggen. Pier Prins heeft verteld hoe de stand van zaken is rond de vervanging van de brug. De buurtagent had gelukkig weinig te mel-den, wat betekent dat er weinig/geen aan-giftes/meldingen zijn gedaan.

Open dagen Buurten bij boeren biedt een kijkje in de stallen en op de velden

Onder het motto ‘Kom buurten bij boeren!’ stellen enkele boerderijen hun bedrijf open op zaterdag 6 juni a.s. van 13.00-17.00 uur. Tussen Fraamklap en Ter Laan is er die middag van alles te zien op het gebied van akkerbouw, melkveehouderij, pluimvee, zorg op de boerderij en een particuliere tuin. De boeren en bewoners bieden een kans het Groninger weidse platteland te komen bekijken, te proeven en te ervaren.

Voor jong en oud zal er op deze ochtend iets te doen zijn op de vijf locaties tussen ´Fraam en Ter Laan´. Naast de drie open landbouwbedrijven is er een voormalige boer-derij met een bijzondere tuin opengesteld. Op zorgboerderij Fraam van Stichting Sprank, waar dagbesteding wordt geboden aan verstandelijk beperkten is het terras open en kan de meubelmakerij en winkeltje worden bezichtigd.

Gezocht: nieuwe beheerder dorpshuis

Het zal onderhand wel bekend zijn dat de huidige beheerder te kennen heeft gege-ven te willen stoppen met het beheer van het dorpshuis.

Dus zijn we nu op zoek naar een nieuwe beheerder. Er heeft zich al iemand aange-meld. Mochten er nog meer mensen zich

geroepen voelen, dan kunnen ze zich aan-melden bij het bestuur binnen twee weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief.

Open monumentendagen 12 en 13 september 2015

De kerk van Westerwijtwerd doet mee aan de open monumentdagen op 12 en 13 september 2015.

De openingstijden zijn van 10.00 uur tot

17.00 uur

Eveline van Duyl gaat beide dagen in de kerk exposeren.

Verslag paasactiviteit

De paas activiteit in het dorpshuis was weer gezellig.

De kinderen mochten hun eigen bon-bons maken en dat was een groot succes.

Het barst in www van de toekomstige chocolatiers. Er werd natuurlijk veel van de chocolade en de versierselen geproefd.

Terwijl de kinderen druk bezig waren met het maken van bonbons, gingen de aanwezige paashazen eieren ver-stoppen. Toen ze klaar waren, werden de kinderen in het dorp losgelaten om de eieren te zoeken. Ze werden bijna allemaal gevonden.

Daarna was het tijd voor het neut’n schait’n, traditioneel gezellig met na-tuurlijk leuke prijsjes.

Broodje hamburger na die tijd en de middag was alweer omgevlogen.