Archieven

WIE IS DE SLIMSTE WIETWERDER ??????

Hallo Wietwerders.
 
Op 18 november wordt er door de activiteitencommissie een quizavond  georganiseerd in het dorpshuis.
Aanvang 20.00 uur. De vragen zijn multiple choice en gaan over allerlei onderwerpen. Iedereen komt
aan bod met de kennis die men heeft.
Door middel van een beamer zullen de vragen geprojecteerd worden op een scherm.
De vragen die jullie kunnen verwachten staan hiernaast, dus bereid je voor!

Sinterklaas in Westerwijtwerd

Op 2 December was het eindelijk zover. Om één uur zou Sinterklaas in Westerwijtwerd komen. Niet op
een paard zoals vorig jaar, maar met de boot.
De kinderen stonden alvast met de Spaanse vlag te wapperen op de brug. Eindelijk was het zover.
Er kwam een boot aan. Maar in de boot géén Sinterklaas. Alleen een paar zwarte pieten.
In het dorpshuis aangekomen, vertelden de Pieten dat ze Sint waren kwijtgeraakt bij een sluis maar dat ze hoopten dat hij alsnog zou komen.

De gemeenteraad vergadert in Westerwijtwerd

Op maandagavond 2 oktober vergaderde de gemeenteraad in de zaal van ons dorpshuis. De publieke tribune was goed gevuld.
Aan het begin van de vergadering overhandigde de burgemeester een cadeau aan de voorzitter van de dorpsvereniging:
Een grote luchtfoto van het dorp. Het dorp waar deze vergadering gehouden wordt mag zelf een agendapunt invullen. De voorzitter van de dorpsvereniging hield een pleidooi voor het veilig houden/maken van het verkeer op de Boerdamsterweg.

De Dorpsweg

Het herbestraten van de dorpsweg is in volle gang. Voor de kerst zal de klinkerbestrating vanaf de brug tot de kruising klaar zijn.

Welkom op de webpagina van westerwijtwerd.info

Welkom namens het bestuur van de dorpsvereniging Westerwijtwerd op de webpagina van westerwijtwerd.info.
Een lang gekoesterde wens van de vereniging is eindelijk in vervulling gegaan.
Het is de bedoeling dat je door middel van deze webpagina's op de hoogte blijft van het nieuws en de activiteiten van de dorpsvereniging.
Je zult in de komende weken zien dat er werkzaamheden aan de pagina's wordt gedaan.
Het uiterlijk van de pagina's en de plaats van het nieuws en activiteiten kunnen in de komende weken nog wijzigen.

Subsidie

Elk jaar heeft de Gemeente een subsidiepot van ongeveer € 15.000 beschikbaar voor dorpshuizen in
de gemeente.
Vorig jaar kwamen we in aanmerking voor een deel van dat bedrag. Hiervoor is de vloer in de gang gerepareerd en is er een nieuwe voordeur met panieksluiting geplaatst.
Voor het komende jaar krijgt ons dorpshuis een subsidie van € 3.000 voor het aarden van de electrische installlatie.
Binnenkort zal de Fa. Arends beginnen met de werkzaamheden. Het vervangen van de noodverlichting