Archieven

NL-doet 12 maart, 10.00 uur

Op 12 maart is het weer NL-DOET dag, de dag om samen te klussen. Op de site van NL-doet staat ook Westerwijtwerd aangemeld, wij wilden deze dag gebruiken om in en om het Moarhoes te klussen en dan voornamelijk gericht op de speeltuin. Wij hopen velen van u te zien! Ik weet niet of er iemand aanwezig is van het Koningshuis om ons mee te helpen, maar ik weet zeker, samen met de inwoners van Westerwijtwerd kunnen wij ook heel veel!

Graag tot ziens op 12 maart vanaf 10.00 uur.

Jaarvergadering, 11 maart 20.00 uur

Op 11 maart om 20.00 hebben wij weer onze jaarlijkse vergadering, houdt u deze datum vast vrij in uw agenda. Op dit moment hebben wij nog geen agenda en notulen maar deze krijgt u nog voor de vergadering, hetzij via de mail of vlak voor aanvang van de vergadering op 11 maart.

Wij hopen u allen te zien op de jaarvergadering in het Moarhoes.

Het bestuur

Huishoudelijk regelement

In 2004 zijn de statuten van de dorpsvereniging – daar waar nodig- vernieuwd en bijgewerkt.

Toen is besloten naast de statuten ook een huishoudelijk reglement in te stellen. In een huishoudelijk reglement regel je als vereniging die zaken die nog al eens veranderen en niet zo principieel zijn dat ze in de statuten moeten staan.

Toneeluitvoeringen

Komende maand is het weer februari en dat betekent in het Moarhoes toneelmaand. Toneelvereniging WAT heeft dan een viertal uitvoeringen, te weten:12,13,19 en 20 februari. De 20e is al uitverkocht en de 13e is bijna uitverkocht, maar voor de 12e en de 19e zijn nog volop kaarten, dus wilt u ook langs komen om te kijken naar het toneel, bestel dan op tijd uw kaarten bij Alberdina Honderd, via telefoonnummer (0595) 552097.

Het toneelstuk heeft dit jaar de naam Rag en Rauw, het beloofd weer een heel leuke voorstelling te worden, dus twijfel niet en kom gezellig langs.

Toneelvereniging WAT

Uitbreiding bestuur

Het bestuur is blij om te kunnen vertellen dat het bestuur is uitgebreid in de persoon van Rob de Groot. Conform het gestelde in de statuten heeft het bestuur Rob de Groot benoemd in de vacante bestuursfunctie van algemeen lid. Rob zal zich in hoofdzaak bezig houden met de subsidies en de verbouwingen, op en aan het Moarhoes. Rob welkom in het bestuur en veel succes.

De komende weken zijn er ook nog enkele activiteiten zoals: toneel, de jaarvergadering en NL-doet.

Nieuwjaarsvisite

Op 8 januari hadden wij weer onze traditionele nieuwjaarsvisite. Deze avond nam Alberdina Honderd met de aanwezigen het jaar door. Er waren weer zeer veel momenten van oh ja, dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Na het jaaroverzicht hebben wij oudhollandse spelletjes gedaan, het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Oud en nieuw

Oudejaarsmiddag werd er geknald met carbid en waren er lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen. De carbid knallen waren oorverdovend en werden verzorgd door Jan Honderd bijgestaan door Hendrik Hofman en Arnold Bosch. Na twaalf uur ‘s-avonds heeft Richard het Moarhoes ook nog geopend om elkaar de hand te kunnen schudden, ook dit was zeer geslaagd en gezellig.

Oud en Nieuw

Het bestuur roept iedereen op om alvast een voorproef te nemen op het uitluiden

van het jaar in en bij het dorpshuis op 31 december 2015 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Hapjes en de eerste twee consumpties zijn gratis. Er wordt dan ook met carbid geknald! Buiten wel te verstaan.

Om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen is er op vrijdag 8 januari de traditionele nieuwjaarsvisite om 20.00 uur in ons dorpshuis.

We gaan deze avond iets leuks doen, wat we gaan doen maken we nog niet bekend, maar het gaat zeker gezellig worden. Zeker is dat we samen het wel en wee van afgelopen jaar doornemen.

We zien je graag!

Een verslag overgenomen ter informatie uit de Nieuwsbrief “Groen Loppersum”

Bijvriendelijk Westerwijtwerd

Inwoners van Westerwijtwerd verenigden zich in 2014 onder de naam Westerwijt-werd Erbij om te zorgen voor een bij- en vlindervriendelijk Westerwijtwerd.

De Westerwijtwerders willen hun dorp bloemrijker maken en daarmee vlinder- en bijvriendelijk. In 2014 wonnen de Westerwijtwerders met hun initiatief de tweede plaats in de Duurzame Dorpen verkiezing 2014. Sinds april dit jaar bevindt zich een idylle in wording in het dorp. Een idylle is een bloemrijke plek voor vlinders, bijen en mensen. Meer van zulke plekken zijn hard nodig, zegt Kars Veling, van de Vlinderstichting: “Vlinders en bijen gaan achteruit, er zijn gewoon veel minder bloemen dan vroeger. In het boerenland staat geen enkele bloem meer en waar vroeger de bermen nog wel eens een toevluchtsoord waren, worden deze nu vaak verkeerd gemaaid waar-door bloemen en dus vlinders en bijen ook daar verdwijnen”.

Voortgang opknapbeurt dorpshuis

Zoals velen gezien zullen hebben staan de nieuwe schoorstenen er “knap” op.

Een nieuwe aanvraag voor de reparatie van de kelder is ingediend en dat is drin-gend nodig omdat je de kelder momenteel beter als zwembad kunt verhuren dan voor zijn oorspronkelijke doel te gebruiken.

Van het buitenschilderwerk is nog niets te zien maar het is aanbesteed en de ver-wachting is dat zodra het v.w.b. het weer kan, de grote schilderbeurt zal worden uitgevoerd.

Het EPA rapport is binnen en zal op 7 december met het voltallige bestuur besproken worden met de opdrachtgevers van het onderzoek. We wachten af.

Met het maken van meer effectieve opslag-ruimte en het veranderen van de grote voorkamer in een gezellige vergaderruimte is een start gemaakt. Het zal niet lang meer duren of het klussenteam kan weer aantreden en aan de slag.

Rob de Groot bouwcoördinator ad interim