Archieven

Kinderuitje 19 oktober a.s.

Houd 19 oktober vrij in de herfstvakantie voor het jaarlijkse uitje met de kinderen.

Wat we gaan doen is nog een verassing de verdere info hierover volgt nog.

WesterwijtwerderBij

Zoals jullie weten is er vorig jaar bloe-menzaad in een deel van de bermen in en rondom Westerwijtwerd gezaaid. Dit heb-ben we in overleg met de gemeente gedaan. Niet alleen omdat we bloemen mooi vinden, maar ook omdat we de vlin-ders, bijen en hommels graag willen helpen. Zij zijn enorm belangrijk voor de voedselproductie van de mens. Zonder deze insecten hebben wij geen eten op ons bord.

Over borden gesproken, aan de rand van de bloemenweide naast de parkeerplaats aan de Heemweg hebben we een bord geplaatst met uitleg over de Idylle. Helaas is de maaier van de gemeente iets te enthousiast bezig geweest en heeft hij in mei meer gemaaid dan afgesproken, maar er is beterschap beloofd.

Sterrit op 10 juni a.s.

Op 10 juni a.s. vertrekt om 19.00 uur de eerste auto.

Inschrijven vanaf 18.45 uur.

Puzzelen en een mooi ritje met de auto door onze mooie provincie.

Ook als je geen auto hebt kun je wellicht met iemand meerijden en mee puzzelen.

Komt allen en doe gezellig mee, met na afloop in het Moarhoes nog een gezellige nazit.

Opknapbeurt dorpshuis

We zijn in afwachting van de goedkeuring van ons projectplan. Dit projectplan houdt in dat er bij meerdere subsidiegevers geld is aangevraagd om alles wat er nu (nog) niet deugt aan het dorpshuis te verhelpen.

Het is onwaarschijnlijk dat we alle aange-vraagde subsidie krijgen. Als dit zo is moeten we keuzes maken, of minder doen, of ook elders subsidie aanvragen. Het be-stuur heeft gewikt en gewogen en véél ad-vies van derden gevraagd en gekregen en wacht even af.

De reparatie van de kelder valt onder de be-vingsschade. Het plan van aanpak is goed-gekeurd en binnenkort zal een aanvang ge-maakt worden met de werkzaamheden.

De buitenzijde van het dorpshuis zal deze zomer geheel geschilderd worden door Jaap van Dijken.

Namens het bestuur,

Rob de Groot bouwcoördinator

Mariakerk

Opknapbeurt

Zeer binnenkort krijgt onze kerk een grote opknapbeurt. In hoofdzaak gaat het om schilderwerk buiten, repareren van stuck-werk binnen en het repareren van bevings-schade in het casco van de kerk.

De geplande activiteiten kunnen, met enige noodoplossingen, gewoon doorgaan. Hulp gevraagd knippen heg

Zoals iedereen heeft kunnen zien is het seizoen voor het vaak moeten knippen van de heg weer begonnen.

Het begint me een beetje zwaar te worden en daarom zoek ik hulp. Wie is genegen mij mee te helpen de heg regelmatig (van half mei tot eind juli, één maal per week en dan tot september één maal per 14 dagen) te knippen met een elektrische heggeschaar en een accu heggeschaartje?

Rob de Groot

Gevonden voorwerp

Op de brug bij het café heb ik een zonnebril van het merk SINNER gevonden.

Ik heb hem thuis en de zondige eigenaar kan hem daar ophalen. Rob de Groot

Nieuws van WesterwijtwerdErBij

Graag willen wij jullie uitnodigen voor een lezing van Kars Veling van de Vlinderstichting: Westerwijtwerd door vlinderogen. De lezing vindt plaats op 5 april in het dorps-huis van Westerwijtwerd. Het start om 20.00 uur, het duurt anderhalf uur en de toegang is gratis.

Op 11 juni vindt de officiële opening van de bloemenbermen in ons dorp plaats. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing, maar zet deze datum vast in de agenda!

Westerwijtwerd door vlinderogen

Kijkend door vlinderogen zullen we door Westerwijtwerd vliegen en zien hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben. Natuurlijk worden ook de eisen die rupsen stellen meegenomen. Hoe ziet een ideaal vlinderlandschap eruit? En hoe zit dat met honingbijen en ‘wilde’ bijen?

Neut’n schait’n en eieren zoeken 26 maart

Zaterdag 26 maart zoals gebruikelijk de dag voor Pasen gaan we weer eieren zoeken en neut’n schai’tn.

We beginnen om 14.00 uur met de activiteiten voor de kinderen.

Vanaf 16:00 uur begint het neut’n schait’n voor volwassenen en kinderen en natuurlijk zijn er leuke prijsjes te winnen. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten.

Graag tot dan!

Schouw in WWW door gemeente Loppersum

Zoals elk jaar houdt de Gemeente Loppersum ook dit jaar “een schouw”. Dit houdt in dat een afvaardiging van de Gemeente het dorpshuis bezoekt en met het bestuur van de dorpsvereniging een rondgang maakt door het dorp om gezamenlijk te bezien of alles in orde is, of de toegezegde zaken goed zijn gerealiseerd. Het is daarbij zaak dat het bestuur van de dorpsvereniging weet wat er speelt en wat uw verlangens en/of ergernissen zijn.

Wij kunnen dan op onze beurt deze zaken – voor zover die in het kader van dit bezoek passen- onder de aandacht van de Gemeente brengen met als doel te bewerkstelligen dat er afspraken hierover gemaakt worden. Voor 2016 vindt deze schouw plaats op 11 mei a.s.

Laat het bestuur of één van de bestuursleden vóór 11 mei weten of dergelijke zaken bij u leven en wij zullen “de schouw” gebruiken waarvoor hij bedoeld is.

Rob de Groot

(Ver)bouw activiteiten

Voor wat betreft het definitieve EPA rapport is het bestuur druk in onderhandeling met zowel de vereniging Groninger dorpen als met de Grontmij, die in opdracht van de Groninger dorpen dit rapport gemaakt heeft. Het bestuur krijgt hierbij veel steun van Ronald Visser die vanaf de pool, langs genieuze wegen ons van goede adviezen voorziet.

De bevingsschade aan de kelder is gemeld, is door het CVW geïnspecteerd, we hebben een contactpersoon toegewezen gekregen en wachten af wat er verder gebeurt.

Wanneer er iets meer duidelijkheid is over de “EPA consequenties” voor de voorste grote kamer gaan we deze afmaken

(schilderen, vloer en nieuwe stoffering).

Voor de aanpassing van de keuken is door Martine en Richard een offerte aange-vraagd waarvoor het bestuur fondsen zal werven.

Rob de Groot bouwcoördinator