Archieven

Dorpsapp

Beste dorpsgenoten,
Met dit bericht wil ik jullie warm maken voor een dorpsapp.D e dorpsapp zou ik willen opzetten om dingen te melden die je opvallen in en rond het dorp. Zoals het vinden van een dode kat of zoiets dergelijks. Of voor gunsten van (indirecte)buren.
Zou je me willen appen op nummer 06-14414489 als je mee wilt doen? Vermeld dan wel dorpsapp en naam.

Nieuwjaarsvisite

Vrijdagmiddag hebben we iets nieuws geprobeerd voor de kinderen,om ook een keer iets te organiseren in de Kerstvakantie. We hebben eerst gesjoeld en daarna hebben we kniepertjes gebakken. Het was een gezellige middag en de kinderen die er waren hebben het naar hun zin gehad. Het enige dat jammer was, was dat er maar een 4tal kinderen waren. Waarschijnlijk komt dit omdat het de eerste keer was, volgend jaar gaan we het weer proberen en hopen op een grotere opkomst. In de avond hebben we onze traditionele nieuwjaarsvisite gehad, net als voorgaande jaren nam Alberdina Honderd het jaar door, over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd in Westerwijtwerd en welke activiteiten er allemaal zijn geweest. Na het overzicht hebben we nog een quiz gedaan. Er waren verschillende omschrijvingen waar het juiste antwoord bij gezocht moest worden.

Oud en Nieuw

Oudejaarsmiddag werd er wederom geknald met carbid. Voor de aanwezigen was er een hapje en een drankje. Normaal wordt het knallen van het carbid verzorgd door Jan Honderd, helaas lag hij ziek op bed en werd zijn taak overgenomen door Arnold Bosch, Wolter Goossen en Henk de Boer. Zij hadden er geen moeite mee om net als voorgaande jaren behoorlijk te knallen. Jan lag te schudden in zijn bed van de harde knallen. Het was een gezellig samenzijn, met vele gezichten uit het dorp en omstreken.

Sinterklaas in Westerwijtwerd.

3 dec is Sinterklaas geweest en ondanks dat Sint eerst zoek was,hebben de kinderen hem toch gevonden, slapende in de voorkamer van het Moarhoes. Het was een gezellig kinderfeest deze ochtend, voor een sfeerverslag zie Sinterklaas 2016 in 'Foto Galerij' van Deborah van Straalen.

Sinterklaas, 3 december, opgave voor 20 november

De bodem trilt van verwachting, want de Sint doet weer zijn opwachting.

In Maassluis komt de Sint aan land en op 3 december legt hij in Westerwijtwerd zijn boot aan de kant.

Hij heeft natuurlijk cadeautjes meegebracht,dit jaar. Voor een ieder die niet ouder is dan 10 jaar.

Sint en piet willen graag weten wie er allemaal komen deze morgen, zodat ze weten voor wie ze cadeaus moeten verzorgen.

deborahbruins@hotmail.com is het adres waar je je op kan geven. Vermeld in de mail je leeftijd interesses, hobby’s en belevenissen uit je leven.

20 november is de laatste dag. Dat je je opgeven mag. De financiële positie van de Sint is wat broos. Daarom vraagt hij een kleine bijdrage per kind van 2 euro’s

Dus kom om 10:00 uur in de ochtend allemaal. Dan onthalen wij hem met veel muziek en kabaal.

Lampion lopen, 10 november 18.45 uur

Vrijdag 11 november vieren we St. Maarten. Met mooie lampionnen, zullen de kinderen van onze vereniging op donderdag 10 november gezamenlijk door ons dorp lopen. Bij meerdere inwoners bellen ze aan en zingen uit volle borst de prachtigste liedjes. Voor de kinderen: Kom om 18.45 uur met je lampion bij ons dorpshuis om in optocht te kunnen vertrekken. Na afloop drinken we in ons dorpshuis lekkere warme chocolademelk. Voor alle anderen: Geniet van dit sfeervolle gebeuren en bewonder de lampionnen!

Kinderactiviteit

Het is bijna herfstvakantie en dat betekent dat we met de kinderen op stap gaan! Dit jaar gaan we op woensdag 19 oktober naar Drouwenerzand.

Omdat het een speciale Halloween dag is gaat het park open om 13:00 uur, daarom gaan wij om 12:00 uur verzamelen bij het dorpshuis. Kosten voor kinderen van leden zijn 5,- Euro.

Drouwenerzand is eten en drinken bij de entree inbegrepen, wil je mee deze dag geef je dan op voor zaterdag 15 oktober via de mail voorzitter@westerwijtwerd.info onder vermelding van naam en of ouder/erzorger een auto beschikbaar heeft voor vervoer.

Mariakerk

Na de naam Hervormde kerk Westerwijtwerd en daarna dorpskerk Westerwijtwerd heeft de kerk inmiddels weer haar oorspronkelijke naam n.l. MARIA KERK.

Opvallend is dat Oosterwijtwerd ook een Maria Kerk heeft en dit zou wel eens te ma-ken kunnen hebben met het feit dat zowel Oosterwijtwerd als Westerwijtwerd te maken hadden of misschien wel gesticht zijn door hetzelfde klooster. Ik kom hier nog wel eens op terug.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de renovatie al begonnen, die van 19 sep-tember tot ongeveer 11 november zal duren.

In hoofdzaak omvat het werk: Buiten: het plaatsen van dakgoten, het herstellen van het voeg– en metselwerk (injecteren) alsmede het schilderwerk.

Dorpshuis

Als deze nieuwsbrief uitkomt zijn de laatste scheuren in de hal en de lekkende kelder waarschijnlijk al gerepareerd.

Daarnaast vordert het toekennen van subsi-dies gestaag en ziet het er naar uit dat vrij-wel al onze plannen door kunnen gaan. In grote lijnen omvat dat isolatie daar waar dat mogelijk is, een bescheiden maar professio-nele nieuwe keuken en herinrichting van de kamer aan de straatzijde.

Voor het schilderen van de grote zaal heb-ben we subsidie aangevraagd maar voor de kamer voor en de keuken zal er weer een beroep op ( zeg maar de vaste ploeg) vrijwilligers worden gedaan.

Al met al “het kon minder”.

Burendag 24 september a.s.

Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur houden we onze jaarlijkse burendag. Het is de bedoeling dat we samen koffiedrinken, misschien een klein klusje doen (alleen de mannen), gezellig kletsen en elkaar “bijpraten” en we sluiten af met een eenvoudige gemeenschappelijke maaltijd en dat is het dan al weer. Meestal zie je dezelfde gezichten maar het zou zo leuk zijn nu ook eens die andere dorpsgenoten te spreken en te zien. Het bestuur van de dorpsvereniging nodigt jullie van harte uit om met je kinderen in het Dorpshuis “op visite” te komen.

Op tafel staat een potje voor jullie bijdrage aan de maaltijd (volwassenen € 5 en kinderen € 2.50) graag even via de mail opgeven bij Sieta Prins (penningmeester@westerwijtwerd.info).

De bermen in ons dorp zagen er kleurig en fleurig uit en misschien is het mogelijk dat de WesterwijtwerderBij komt vertellen hoe het haar vergaat en wat wij individueel kunnen bijdragen om de beoogde doelen nog meer binnen bereik te krijgen.