Archieven

Oud en Nieuw

Het bestuur roept iedereen op om alvast een voorproef te nemen op het uitluiden

van het jaar in en bij het dorpshuis op 31 december 2015 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Hapjes en de eerste twee consumpties zijn gratis. Er wordt dan ook met carbid geknald! Buiten wel te verstaan.

Om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen is er op vrijdag 8 januari de traditionele nieuwjaarsvisite om 20.00 uur in ons dorpshuis.

We gaan deze avond iets leuks doen, wat we gaan doen maken we nog niet bekend, maar het gaat zeker gezellig worden. Zeker is dat we samen het wel en wee van afgelopen jaar doornemen.

We zien je graag!

Een verslag overgenomen ter informatie uit de Nieuwsbrief “Groen Loppersum”

Bijvriendelijk Westerwijtwerd

Inwoners van Westerwijtwerd verenigden zich in 2014 onder de naam Westerwijt-werd Erbij om te zorgen voor een bij- en vlindervriendelijk Westerwijtwerd.

De Westerwijtwerders willen hun dorp bloemrijker maken en daarmee vlinder- en bijvriendelijk. In 2014 wonnen de Westerwijtwerders met hun initiatief de tweede plaats in de Duurzame Dorpen verkiezing 2014. Sinds april dit jaar bevindt zich een idylle in wording in het dorp. Een idylle is een bloemrijke plek voor vlinders, bijen en mensen. Meer van zulke plekken zijn hard nodig, zegt Kars Veling, van de Vlinderstichting: “Vlinders en bijen gaan achteruit, er zijn gewoon veel minder bloemen dan vroeger. In het boerenland staat geen enkele bloem meer en waar vroeger de bermen nog wel eens een toevluchtsoord waren, worden deze nu vaak verkeerd gemaaid waar-door bloemen en dus vlinders en bijen ook daar verdwijnen”.

Voortgang opknapbeurt dorpshuis

Zoals velen gezien zullen hebben staan de nieuwe schoorstenen er “knap” op.

Een nieuwe aanvraag voor de reparatie van de kelder is ingediend en dat is drin-gend nodig omdat je de kelder momenteel beter als zwembad kunt verhuren dan voor zijn oorspronkelijke doel te gebruiken.

Van het buitenschilderwerk is nog niets te zien maar het is aanbesteed en de ver-wachting is dat zodra het v.w.b. het weer kan, de grote schilderbeurt zal worden uitgevoerd.

Het EPA rapport is binnen en zal op 7 december met het voltallige bestuur besproken worden met de opdrachtgevers van het onderzoek. We wachten af.

Met het maken van meer effectieve opslag-ruimte en het veranderen van de grote voorkamer in een gezellige vergaderruimte is een start gemaakt. Het zal niet lang meer duren of het klussenteam kan weer aantreden en aan de slag.

Rob de Groot bouwcoördinator ad interim

Contributie 2015

Gelukkig hebben heel veel leden hun contributie al overgemaakt, maar ook heel veel nog niet. Willen jullie dat dit jaar nog overmaken?

De contributie is € 15 per gezin of € 7.50 per persoon ouder dan 18 jaar.

Dit mag overgemaakt worden naar NL75RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd onder vermelding van je naam en contributie 2015.

Bij voorbaat dank!

Sinterklaas, 28 november, 10.00 uur

De bodem trilt van verwachting, want de Sint doet weer zijn opwachting. In Meppel komt de Sint aan land en op 28 november legt hij in Westerwijtwerd zijn boot aan de kant. Hij heeft natuurlijk cadeautjes meegebracht,dit jaar.

Voor een ieder die niet ouder is dan 10 jaar.

Sint en piet willen graag weten wie er alle-maal komen deze morgen, zodat ze weten voor wie ze cadeaus moeten verzorgen.

deborahbruins@hotmail.com is het adres waar je je op kan geven. Vermeld in de mail je leeftijd interesses, hobby’s en belevenissen uit je leven.

20 november is de laatste dag.

Dat je je opgeven mag. De financiële positie van de Sint is wat broos.

Daarom vraagt hij een kleine bijdrage per kind van 2 euro’s

Dus kom om 10:00 uur in de ochtend allemaal.

Dan onthalen wij hem met veel muziek en kabaal.

Lampion lopen, 10 november 18.45 uur

Woensdag 11 november vieren we St. Maarten. Met mooie lampionnen, zullen de kinderen van onze vereniging op dinsdag 10 november gezamenlijk door ons dorp lopen. Bij meerdere inwoners bellen ze aan en zingen uit volle borst de prachtigste liedjes.

Voor de kinderen: Kom om 18.45 uur met je lampion bij ons dorpshuis om in optocht te kunnen vertrekken.

Na afloop drinken we in ons dorpshuis lekkere warme chocolademelk.

Voor alle anderen: Geniet van dit sfeervolle gebeuren en bewonder de lampionnen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur dorpsvereniging

Westerwijtwerd

Verslag uitje Doezoo in Leens

Eerst reden we naar doezoo. Er was een leuke papegaai die geluiden maakte.toen gingen we naar de famielieschommel. Toen hebben we de dieren bekeken.toen waren er 2 konijnen ontsnapt. die hebben we weer teruggezet er waren hele, lieve,schattige babykonijntjes.toen hebben we bij de slangen en hagedissen gekeken. Er was een slang van wel 4 meter.toen kregen we een rondleiding en leerden we van alles over een sprinkhaan,een schildpad,een hagedis en een slang. De slang mochten we zelfs om onze nek.toen gingen we weer terug naar westerwijtwerd. Daar hadden we nog een sjoelwedstrijd toen kregen we nog patat en snacks.

Joost Geertsma en Roald Hofman

NB: Foto's zijn te zien in de Fotogalerij

Verslag nazomerfeest

29 augustus had de bijenclub gepland onze bloemrijke bermen officieel te laten openen. Jammer genoeg waren de bermen echter nog niet bloemrijk genoeg om er een feest van te maken. Echter niet getreurd, ook zonder veel bloemen in de berm vond de bijenclub dat er best een gezellig feestje kon worden gevierd en hebben ze het Nazomerfeest genoemd.

Magda had de parkeerplaats omgedoopt tot een Frans dorpsplein en het weer werkte fantastisch mee om er een echt Frans tintje aan te geven.

s‘Middags zijn de kinderen onder begeleiding van Eveline en Celine bijenhotels gaan maken en hebben de ouders een spannende puzzeltocht in het dorp gedaan. Daarna kon iedereen genieten van een heerlijke maaltijd weer klaargemaakt door Richard en Martine.

Een gezellig feest die het dorp prachtige bijenhotels heeft opgeleverd die we volgend jaar bij de bloemen op gaan hangen.

Namens Westerwijtwerd Erbij,

Anneke Schmidt

Kinderactiviteit

Hallo leden,

Het is bijna herfstvakantie en dat betekent dat we met de kinderen op stap gaan! Dit jaar gaan we op woensdag 21 oktober naar DoeZoo Insectenwereld in Leens.

De natuur saai? Dan ben jij nog nooit in DoeZoo geweest! Want in de DoeZoo wordt de natuur een spannende belevenis. Bij DoeZoo draait het om doen!

Al je zintuigen komen in het park volop aan bod: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een slang om je nek... Een stinkdier aaien... En natuurlijk een kikker kussen! Dat is wel even wat anders dan plaatjes aan de wand van een museum.

DoeZoo is ook de wereld van kriebelbeestjes: de insecten. Je komt er niet alleen insecten tegen, maar ook dieren en planten die insecten eten.

DoeZoo is buiten en binnen (ruim 900m2 overdekt plezier!). En is daarom geschikt met regen, sneeuw en zonneschijn. Voor iedereen. Er is namelijk altijd wat te beleven in DoeZoo

http://doezoo.nl

Burendag 2015

Op zaterdag 26 september hebben we met een aantal buurtgenoten de jaarlijkse burendag gevierd.

Het bestuur had een leuke knutselactiviteit en oud hollandse spelletjes bedacht waar de kinderen heerlijk mee hebben gespeeld en gekliederd.

Een aantal dames hebben hard gewerkt in een heerlijk zonnetje in de prachtige bloemrijke tuin van het buurthuis.

De tuin ligt er weer mooi bij. Bedankt dames!

Als afsluiter had onze dorpskok weer een heerlijke maaltijd verzorgt en werd de dag gezellig afgesloten.

Burendag had een niet al te hoge opkomst maar de gezelligheid was er niet minder om.

Op naar burendag 2016!

Richard en Martine