Archieven

Sinterklaas in Westerwijtwerd.

Afgelopen zaterdag, 30 november, was het zover dat we sinterklaas en zijn pieten weer in ons mooie dorpje konden ontvangen.

Om 10 uur stroomde het dorpshuis vol met kinderen en hun ouders. De zaal en de stoel van Sinterklaas moesten eerst nog versierd worden. Dit werd met groot enthousiasme door de kinderen en vaders en moeders gedaan.

Rond half 11 was het dan zover dat de boot van de Sint in zicht kwam. Alle kinderen hadden zich verzameld op de brug en ondanks de regen zat de stemming er goed in en werden er de nodige sinterklaas liedjes gezongen. De eerste Zwarte Piet had zich al aangediend, hij was komen liften vanuit Middelstum. De andere twee Pieten vergezelden de Sint in de boot.

Snel werd de warmte van het dorpshuis weer opgezocht waar sinterklaas plaats nam op zijn zetel. Spontaan nam mini Sint Meerveld plaats op het krukje naast de echte sint. De Pieten zorgden er ondertussen voor dat iedereen rijkelijk voorzien werd van pepernoten.

Nieuwjaarsvisite met bingo

Als afsluiter van het feestgedruis en om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen, is er weer een Nieuwjaarsvisite en wel op 3 januari om 20.00 uur.

De bedoeling is dat we samen het wel en wee van afgelopen jaar doornemen. Verder laten we nog niet eerder vertoonde historische filmpjes en dia’s van Westerwijtwerd zien.

Aansluitend wordt er een Bingo gehouden. Voor degene die nog prijsjes of spullen van het kerstpakket in de kast hebben en niet weten wat ze er mee moeten, neem ze mee voor de Bingo en wie weet doe je er een ander een plezier mee!!

Komt allen, dan maken we er een gezellige avond van!

Oproep foto kosteres Hendrikje Koning-Ridder

Ik ben Max Koning uit Groningen en bezig met een boek over mijn familie. Mijn opa heeft rond 1900 nog in het armenhuis op het kerkhof gewoond, ook het winkeltje Van Koning- Zigterman was familie en op het kerkhof is nog een graf van Popke Lourens Koning.

Er is dus sprake van een zekere verbon-denheid tussen Westerwijtwerd en de Familie Koning.

Nu zag ik in het boekje Westerwijtwerd Vroeger een foto van Hendrikje Koning-Ridder.

Daar zou ik graag een kopie van willen maken maar de foto in het boekje is van slechte kwaliteit. De heer Talsma kon mij niet verder helpen. Is er iemand die het origineel van deze foto heeft? De foto hoeft de deur niet uit, ik kom graag langs met mijn scanner om ter plaatse een kopie te maken.

In blijde afwachting van een antwoord en met vriendelijke groet,

Max Koning

Eventuele reactie graag mailen naar: secretaris@westerwijtwerd.info of bellen naar: 06-44253752.

Nieuws allerlei

Het dorpshuis heeft een nieuw telefoonnummer gekregen: 06-44253752.

Daarnaast nog het mooie bericht dat de dorpsvereniging een sub-sidie heeft gekregen van het SNS Fonds. Deze zal gebruikt worden om de grote zaal op te knappen.

De data van de WAT voorstellin-gen 2014 zijn bekend:

Generale repetitie: 12 februari

1e voorstelling: 14 februari

2e voorstelling: 15 februari

3e voorstelling: 21 februari

Sinterklaas komt weer n het land

De bodem trilt van verwachting
want de Sint doet weer zijn opwachting

In Groningen komt de Sint aan land
en op 30 november legt hij in Westerwijtwerd zijn boot aan de kant

Hij heeft cadeautjes meegebracht
voor een ieder die niet ouder is dan 8

Dus kom om 10 uur ‘s ochtends allemaal
dan versieren we eerst van het dorpshuis de grote zaal

Maar geef je wel even op via penningmeester@westerwijtwerd.info
om verzekerd te zijn van een cadeau

18 november is de laatste dag
dat je je opgeven mag

De financiële positie van de Sint is een beetje broos
daarom vraagt hij een kleine bijdrage per kind van 2 euro’s

Nu rest ons alleen nog te wachten vol ongeduld
of de Goedheilig Man onze wensen vervult

Zweten bij Ballorig, sjoelen met De Brik

“Dat was leuk!” Met een zweterig hoofd, vermoeide beentjes en opgewonden verhalen verlaten de kinderen Ballorig in Hoogezand. Ons jaarlijks uitje in de herfstvakantie was dit jaar naar een overdekt speelparadijs voor kinderen van 0 – 12 jaar. Klimmen, klauteren, glijden, springen en kruipen; de kinderen vermaakten zich er opperbest. Tijd om iets te drinken namen ze nauwelijks. Maar met patat in het vooruitzicht lukte het om de kinderen rond 12.00 uur weer richting Westerwijtwerd te rijden. Alberdina en Jantje hadden al een voorraad gebakken frites klaarstaan in ons dorpshuis. En met nog een frikadel erbij, was ook dit weer een feestje. Intussen hadden enkele fanatieke leden van sjoelclub De Brik de sjoelbakken klaargezet. Negen kinderen namen deel aan de sjoelwedstrijd. Het was verwonderlijk dat na zo’n intensieve, beweeglijke ochtend de kinderen zeer geconcentreerd met de sjoelschijven speelden. De punten werden nauwkeurig opgeschreven en na ca. 1½ uur volgde de uitslag.

Lipdub

De opnames van de lipdub van Westerwijtwerd liggen alweer ruim vier maanden achter ons en we denken dat het voor iedereen een feestje is geweest. Wat voor ons, Eveline en Itamar, pas later duidelijk werd, is hoe koud de mensen het hebben gehad. Wij mochten overal langs bewegen en lopen, maar de acteurs moesten stil staan en wachten op hún moment. We hopen dat iedereen het de moeite waard heeft gevonden. De lipdub staat inmiddels al ettelijke maanden op Youtube. De eerste versies zijn zo een 200 keer bekeken en de huidige nu rond de 240. Wat we aan reacties gehoord hebben, was over het algemeen positief, alhoewel er 1 dislike op Youtube staat!

AED

Het is de bedoeling dat in het dorpshuis een AED komt, zodat iemand die onverhoeds onwel wordt vanwege een hartaandoening direct geholpen kan worden. U kunt alvast een training gaan volgen bij de AED commissie Middelstum. In november geven ze diverse trainingen, op 14 november 2013 start de eerste training. Meer info kunt u vinden op de site
https://sites.google.com/site/aedmiddelstum/nieuws en voor een beter beeld op https://sites.google.com/site/aedmiddelstum/doelstelling.

van het bestuur...

Inmiddels de eerste herfststorm weer achter de rug. Omgewaaide bomen, kapotte dakpannen en tuinhuisjes lagen her en der verspreid in en om het dorp. Er was nog meer stormschade, maar voor zover het bestuur is geïnformeerd, hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het dorpshuis is ook getroffen door de harde wind, enkele dakpannen zijn stukgewaaid en het nog niet eens zo lang geleden geconstrueerde rokersafdakje boven de ingangsdeur is compleet vernield. Er zal weer een nieuwe worden gemaakt. Andere schade aan het dorpshuis, namelijk aardbevingsschade, zal ook worden hersteld. Een groot deel van het buitenvoegwerk zal worden vernieuwd en de vele scheuren zullen worden gedicht. Ook aan de binnenzijde van het dorpshuis is schade ontstaan. Inmiddels is er een schadevergoeding toegekend door de NAM en zal een lokale aannemer de werkzaamheden binnenkort gaan uitvoeren.

programma en foto's vrouwenvereniging seizoen 13/14

Naast het programma is er nu ook een pagina voor de resultaten.

Het programma van de vrouwenvereniging is te vinden op: http://westerwijtwerd.info/node/1494

De foto's zijn te vinden op:
http://westerwijtwerd.info/node/1534