Archieven

Datum

Foto's

Bekijk onze foto's op onze site. Klik hier om de laatste foto's te bekijken. Er zijn al heel wat fotos toegevoegd het afgelopen jaar.
Veel kijkplezier!

Contibutie

Het bestuur roept de leden op om de eventuele verschuldigde contributie over te maken, zodat wij dit jaar in financieel opzicht ook positief
kunnen afsluiten.
U kunt het desbetreffende bedrag overmaken op rekeningnr. 3422.62.041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd.
Tijdens de komende ledenvergadering zal het bestuur een voorstel neerleggen om de contributieregels te vereenvoudigen en alleen volwassen leden te laten betalen. Het bestuur ziet zich ook genoodzaakt om een voorstel tot verhoging van het contributiebedrag in te dienen. Gezien de dalende inkomsten en de stijgende prijzen ontstaat er dit boekjaar wederom een tekort. Het bestuur zal het komende jaar het uitgavepatroon versoberen om het negatief saldo niet verder te laten oplopen.

Sinterklaas

Wat vonden ze het spannend! De kinderen werden steeds onrustiger. Waar bleef Sinterklaas? Niemand die het precies wist. Eerst was het bestuur van de dorpsvereniging al op de hoogte gesteld dat de boot waarmee Sinterklaas zou aankomen in Westerwijtwerd motorpech had. Enkele kinderen wisten dat dit Sinterklaas al eerder overkomen was dit jaar. Wat een pech! Gelukkig kwam het goed en Sinterklaas en twee
zwarte pieten stonden opeens voor de deur van het dorpshuis. Een gejoel brak los en de goedheiligman kreeg een warm welkom.
Na het officieel ontvangst door de voorzitter van onze dorpsvereniging, mochten de kinderen één voor één naar Sinterklaas.

Oud en Nieuw

Het bestuur roept iedereen op om alvast een voorproef te nemen op het uitluiden van het jaar in en bij het dorpshuis op 31 december 2012 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Hapjes en de eerste twee consumpties zijn gratis. Er wordt dan ook met carbid geknald! Buiten wel te verstaan.
Op 04 januari 2013 vindt de traditionele nieuwjaarsvisite plaats in het dorpshuis.
U wordt allen verwacht zo rond 20.00 uur. In het programma zit in ieder geval een aantal malen bingo. Mocht u iets overhouden uit uw kerstpakket waar u zich geen raad mee weet, dan kunt u dit meenemen, zodat het als bingoprijs kan dienen. Wellicht heeft een ander er iets aan.

Sinterklaas, 1 december

Het bestuur is er in geslaagd om via de e-mailpiet contact te krijgen met Sinterklaas. Wij hebben Sinterklaas verzocht om ons dorp te bezoeken en het goede nieuws is dat de goedheiligman heeft toegezegd te zullen komen. Samen met een gedeelte van zijn gevolg aan Pieten zal hij op 01 december 2012, ’s-morgens om 10.00 uur aankomen in de buurt van het dorpshuis. Iedereen wordt opgeroepen om Sinterklaas te ontvangen en welkom te heten in ons prachtigedorp! Van de ouders verwachten we vooraf een opgave van de kinderen tot en met 8 jaar, die Sinterklaas welkom gaan heten.
Om Sinterklaas een handje te helpen vragen wij de ouders een kort stukje te schrijven over hun kind, zodat Sinterklaas precies weet wat er allemaal gebeurd is.
Uw opgave en tekst kunt u sturen voor 18 november a.s. naar: secretaris@westerwijtwerd.info

Prijsvraag

De prijsvraag: “Hoeveel inwoners heeft Westerwijtwerd” (peildatum 15 september 2012) is gewonnen door Katrien van het huiskamercafé. Het juiste antwoord is 151 inwoners op 15-09-2012 (bron bevolkingsregister gemeente Loppersum). Katrien zat daar het dichtst bij.
De gelukkige winnaar zal worden bezocht door één of meerdere bestuursleden, waarbij een bescheiden prijs zal worden uitgereikt.

Oproep

De huidige beheerster van het dorpshuis heeft te kennen gegeven dat zij, nadat zij zich jarenlang heeft ingezet, ermee wil stoppen. Inmiddels heeft zich bij het bestuur een nieuwe gegadigde voor deze intensieve en verantwoordelijke taak gemeld. Het is mogelijk dat iemand anders deze functie eveneens wil vervullen.
Het bestuur plaatst hiervoor dan ook een oproep.

Voor de functie van beheerder kunt zich tot 01 december 2012 aanmelden bij secretaris@
westerwijtwerd.info.
Volledigheidshalve wijst het bestuur een eventuele kandidaat erop dat voor deze functie alleen de wettelijk toegestane vrijwilligheidsvergoeding wordt verstrekt.

Kinderuitje, 24 oktober

In de Herfstvakantie zijn we op woensdag 24 oktober, met zijn allen naar de DoeZoo in Leens geweest. Het was een groot succes en we hebben veel gedaan. Je kon bijvoorbeeld een slang om je nek doen of aaien, een vogelspin op je hand laten lopen en de stekels van een egel voelen. Je kon ook nog een kaars maken of een gipsen dier verven.
Het was erg geslaagd. Na het leuke tochtje gingen we patat met mayonaise of ketchup eten met een frikandel of kroket in het dorpshuis. Daarna gingen we met een blij gezicht naar huis toe.

De foto's zijn hier te bekijken.

Verslag burendag, 22 september

Op 22 september 2012 is de Burendag geweest. Het bestuur van de dorpsvereniging heeft dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Oranje Fonds heeft geboden om een dergelijke dag te organiseren. Er is door dit fonds een subsidie beschikbaar gesteld van €500 voor het organiseren van de Burendag.
Aan de oproep voor het doen van klussen in en rond het dorpshuis hebben dorpsgenoten gehoor gegeven. Niet een heel groot aantal, maar zeker voldoende om ten eerste het heel gezellig te hebben en ten tweede om de klussen uit te voeren. Iedereen heeft zich ingezet en met name gaat de dank uit naar diegenen die bijna onophoudelijk hebben gewerkt aan het afdakje boven de voordeur van het dorpshuis. In samenwerking met de Lichtweekcommissie is er tevens gewerkt aan klussen ten behoeve van de lichtweek. De patat met frikadellen waren lekker en het rad van avontuur heeft leuk prijzen voor menigeen opgeleverd.

Prijsvraag

Het inwonertal van Westertwijtwerd is in de zomermaanden toegenomen door de geboorte van twee meisjes.
Het bestuur schrijft bij deze dan ook een prijsvraag uit, met een kleine nog nader te bepalen prijs, voor het juiste antwoord. De vraag is: “?Hoeveel inwoners heeft Westerwijtwerd?” (peildatum 15 september
2012). U kunt uw antwoord mailen
naar secretaris@westerwijtwerd.info

Bijkomend voordeel is dat de secretaris dan ook beschikt over een actueel emailadres van de leden, zodat u op de hoogte kan worden gehouden
van de ontwikkelingen.
Middels publicatie in de volgende nieuwsbrief zal de winnaar bekend worden gemaakt.