Archieven

Van het bestuur…… (december 2009)

Een jaar of vijf geleden hebben we met Middelstum, Huizinge en Toornwerd gezamenlijk een dorpsvisie op gesteld. De gemeente Loppersum wil graag dat we deze visie nog eens kritisch gaan bekijken. Zijn er zaken die niet meer kloppen met de werkelijkheid? Vinden we dezelfde dingen belangrijk als vijf jaar geleden. Zijn er nieuwe wensen /ideeën? Om hier een goed beeld van te krijgen willen we graag dat u als lid van de dorpsvereniging uw mening en eventuele ideeën aan ons doorgeeft. Ook via onze eigen website is de dorpsvisie te bekijken en te downloaden. Degenen die de tekst van de dorpsvisie niet meer hebben, kunnen via onderstaande link de visie downloaden. Mocht u geen internet hebben, dan kunt via ondergetekende een schriftelijk exemplaar krijgen.

Namens het bestuur,

Wim Gombert

Dorpsvisie: klik hier

Dorpsvisie

De gezamenlijke dorpsvisie van Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge en Toornwerd zoals die in 2004 is vastgesteld, wordt in 2010 geactualiseerd. Klik op deze link om de dorpsvisie te bekijken of te downloaden.

  www.groningerdorpen.nl/images/dorpsvisie mwht.pdf

Dorpsvisie Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge en Toornwerd 2005-2015 In balans voor de toekomst

Zebra’s terug in Middelstum.

Wethouder Hommo Smit (Verkeer) brengt a.s. woensdag 25 november om 12.00 uur een bezoek aan de Wicher Zitsemaschool te Middelstum. Aanleiding is een handtekeningenactie van twee leerlingen van deze school. De kinderen vragen hiermee aandacht voor herstel van de zebra’s op de kruising Delleweg/ Coendersweg. De gemeente heeft hierover onlangs afspraken gemaakt met de provincie Groningen. Wethouder Smit gaat de leerlingen op 25 november 2009 persoonlijk in kennis stellen van het goede nieuws.

De gemeente is bijzonder ingenomen dat de Provincie de zebrapaden voor volgend voorjaar in ere gaat herstellen. In deze periode vindt ook de overdracht van de (voormalige) provinciale weg aan de gemeente Loppersum plaats, zoals afgesproken bij de aanleg van de provinciale rondweg (Fraamklapsterweg) bij Middelstum.

(Bron persbericht gemeente Lopersum)

Monkey Donkey & Sjoelen

In de herfstvakantie zijn we weer met een groep kinderen naar Monkey Donkey geweest. Acht kinderen gingen mee en zij hebben zich lekker uitgeleefd en heerlijk gespeeld! Tussendoor lekker ranja gedronken (en thee of koffie voor de ouders natuurlijk) en bij terugkomst lekkere patatjes! Alberdina Honderd had de rol van gastvrouw op zich genomen Op woensdagmiddag 22 oktober werd er weer gesjoeld met de jeugd. Allen deden goed hun best maar waren best moe na 6 beurten gesjoeld te hebben. Voor een hapje (chips en drinken) werd gezorgd door Alberdina.

Gezocht !

We zijn voor het komende jaar opzoek naar twee nieuwe bestuursleden! Als bestuur proberen we elk jaar weer leuke activiteitente bedenken en te organiseren,we denken na over de toekomst van het dorp en het dorpshuisen hebben contact metgemeente en verschillendeorganisaties. Wie wil ons leuke en gezelligebestuur komen versterken? Het zou een voordeel zijn als je affiniteit hebt met cijfers (onze penningmeestergaat ons verlaten),maar dat is zeker geen must! Meld je aan bij een van de bestuursleden!

Van het Bestuur ...... (november 2009)

Als deze nieuwsbrief verschijnt is het alweer enkele dagen geleden dat Tinus en Eke een belangrijke mijlpaal hebben bereikt: 50 jaar getrouwd (Toen bestond ik nog niet eens!!). Toen wij naar Westerwijtwerd verhuisden, vroegen diverse mensen: “Oh, dat dorp met het huiskamercafé van Tinus en Eke!” Vaak kenden ze de naam van het dorp niet eens maar Tinus en Eke wel. Wij zijn als bestuur eigenlijk best wel trots op hen. De bekendste inwoners van de gemeente Loppersum wonen in Westerwijtwerd!!!

Burgemeester Rodenboog bezoekt echtpaar Hazekamp

Echtpaar Hazekamp uit Westerwijtwerd viert op woensdag 18 november 2009 hun Gouden bruiloft. Tinus en Eke vieren deze dag niet alleen hun 50 jarig huwelijk, ze zijn daarnaast 50 jaar kastelein van hun huiskamercafé, 50 jaar molenaar, 50 jaar brugwachter en 50 jaar tuinman. Burgemeester Rodenboog bezoekt het echtpaar woensdag 18 november a.s. om ze te feliciteren met dit heuglijk feit.

Café Hazekamp bestaat sinds 1880. Sinds die tijd heeft het meer dan een eeuw bestaan in combinatie met een smederij. In 1959 kocht Tinus het café en nam vanaf dat moment de taak van brugwachter op zich. Naast caféhouder was Tinus ook nog molenaar op de plaatselijke koren- en pelmolen, die hij van zijn vader had overgenomen.

(Bron persbericht gemeente Loppersum)

28 November Sinterklaas

Het is weer zover! Sinterklaas komt naar Nederland! Natuurlijk komt hij ook naar Westerwijtwerd om alle kinderen weer te zien en misschien neemt hij ook wel een mooi cadeautje mee…..!

Via de afspraak-piet hebben we vernomen dat hij dit jaar op zaterdag 28 november ons komt bezoeken. Om 13.30 zijn de kinderen welkom in het dorpshuis om de komst van de Sint goed voor te bereiden, waarna om 14.00 Sinterklaas zal aankomen.

Belangrijk is wel dat de kinderen die aanwezig zullen zijn wel van te voren opgegeven zijn. Dit kan tot uiterlijk 19 november bij Marjolein Heijne (dorpsweg 28, 552655; secretaris@westerwijtwerd.info) of
Helga Petersen (552311).
WESTERWIJTWERD

10 November is de dag...

Op 10 november zijn alle kinderen weer uitge-nodigd om met hun lampion mee te lopen door het dorp. We zullen een aantal huizen bij langs om prachtige liedjes te zingen en mis-schien wel wat lekker mee te krijgen. Aan het eind van de rit zullen we warme chocolade melk drinken in het dorpshuis. Voor de ouders

is er net als vorig jaar weer glühwein! We ho-pen dat er verspreid door het dorp mooie vuurkorven en fakkels zullen staan en dan wordt het vast een mooie, bijzondere avond! Kom dus allemaal op 10 november om 19.00 bij het dorpshuis met je lampion!

Van de activiteitencommissie...

Wij beginnen dit jaar weer met een gouwe ouwe disco op 24 oktober m.m.v. de alom bekende d.j. Tiemen. Dit staat weer garant voor een gezellige avond voor jong en oud. In november is er toch nog weer een kans om slimste Wietwerder te worden. Dit spek-takel gaat gebeuren op zaterdag 21 novem-ber. In deze quiz worden er vragen gesteld over Westerwijtwerd vroeger en nu, politiek, verkeer, natuur, sport, cultuur, enz. We pro-beren de vragen zo veel als mogelijk is over Westerwijtwerd en omstreken te laten gaan. Dit is dus een leerzame maar ook een heel spannende avond zoals de voorgaande ja-ren is gebleken. Zet deze avond op uw ka-lender zodat er dit jaar een grote opkomst is.

Op 31 december hebben we vanaf 00.30 een oudejaarsborrel dan kijken we denk ik al een beetje vooruit op het nieuwe jaar met een proost (champagne zelf meenemen)