Archieven

Bezoek web pagina's Dorpsvereniging

Het afgelopen jaar zijn de web pagina's behoorlijk bezocht. Ook zijn berichten die hierop verschenen zijn gebruikt op andere webpagina's en zelf in de krant gekomen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de ingezonden stukken. Ook is er een nieuw item op de site. De video galerij. Als iemand nog een korte film heeft, iets over het dorp in het heden of verleden, dan kunnen we kijken of we deze geschikt kunnen maken voor de site.

Al vast een een gelukkig nieuw jaar namens de web redactie.

Hier volgen wat  cijfers:

Zingen op eerste kerstdag!!!!!

Zing je warm
 
 
Zoals ieder jaar op eerste Kerstdag, is er in het kerkje van Westerwijtwerd “Zing je warm”’,
 
We beginnen om 11.00 uur , het programma is vrij, er is een vleugel om te gebruiken.
Dus wie wil, kan zingen of spelen is van harte welkom dit met elkaar te delen!!!
 
Verder zingen we kerstliedjes onder begeleiding van een pianist en kan iedereen meezingen
 
Na afloop schenken we nog een kop koffie en een glas ranja!!!
 
 

Sinterklaas bezoekt Westerwijtwerd

Op 29 november heeft Sinterklaas Westerwijtwerd aangedaan. Hij en zijn pieten zorgden voor veel plezier en leuke kado's. Klik hier voor een foto reportage en hier voor video verslag.

 

Later meer over deze leuke middag. 

 

 

Stichting Zeldenrust Kerstconcert 2008

Op woensdag 24 december treed het Trio Cantorum op in de kerk van Westerwijtwerd. Aanvang om 20:15 uur en de zaal gaat om 19:30 open.

De toegang kost 12,50 Euro.

Klik hier om kaarten te reserveren en voor het volledige programma .

Kwisavond "Slimste Wietwerder"

Ondanks al het werk wat de activiteitencommissie in deze avond heeft gestoken, bleef de opkomst ver onder de maat. Slechts 7 deelnemers. Blijkbaar is de waardering van de leden voor dit soort avonden bijzonder laag. De commissie is dan ook van mening dat het weinig zin heeft iets dergelijks weer te organiseren. Ook ten aanzien van andere nog geplande avonden heeft de commissie twijfels. De agenda zoals vermeld in de nieuwsbrief is voor de commissie dan ook niet meer leidend. We zullen ons nog nader beraden over deze agenda en zullen jullie berichten over activiteiten die doorgaan. De uitslag was als volgt:

1.  Erik Huitsing
2. Joke Prins
3. Pier prins jr.

De activiteitencommissie.

Schoonmaakochtend dorpshuis

Op 25 oktober jl. hebben we weer een grote Schoonmaakochtend gehouden. We waren met 8 vrijwilligers en we hebben zowel binnen als buiten weer van alles gedaan. Alles is weer lekker schoon geworden en buiten is alles ook weer netjes gemaakt.
Het was een gezellige ochtend met natuurlijk ook koffie met cake. Iedereen die weer meegeholpen heeft:

BEDANKT VOOR DE INZET!

Van het bestuur.......(november 2008)

Bouwplannen

Op onze laatste bestuursvergadering hebben we twee besluiten genomen in verband met onze bouwplannen:

1. We willen geen schulden maken om een verbouwing te realiseren. De verbouwing zal betaald moeten worden uit eigen middelen, aangevuld met geld uit diverse fondsen. Veel oudere leden hebben in het verleden erg veel tijd gestopt in de (ver)bouw van het dorpshuis waardoor we als vereniging geen schulden hebben. Dit is onder andere te merken in de lage contributie die we kunnen vragen van de leden en we vinden dat we deze "schuldvrije" traditie in stand moeten houden.

 

Winterwandelingen 2008. begeleiders gezocht

Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting het Groninger Landschap organiseren jaarlijks de zogenaamde winterwandelingen. Dit jaar zullen deze wandelingen vertrekken vanaf Westerwijtwerd. Voor de wandeling zijn wij op zoek naar mensen die een groep willen begeleiden van Westerwijtwerd naar Ewsum. Het is de bedoeling dat de begeleiders onderweg iets vertellen over het dorp en de omgeving. De begeleiders kunnen de wandeling van te voren een keer lopen onder leiding van Reint Wobbes uit Huizinge. Wanneer: 27, 28 en 29 december 2008 van 9.30 uur tot 14 uur. Aanmelden bij: Celine Koch: 552953, kochschmidt@planet.nl Annette Scheepstra: 552193, Annette@qroendoen.nl. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief!

Sinterklaas komt in Westerwijtwerd op 29 november

Het is weer zover! Sinterklaas komt naar Nederland! Natuurlijk komt hij ook naar Westerwijtwerd om alle kinderen weer te zien en misschien neemt hij ook wel een mooi cadeautje mee.....!
Via de afspraak-piet hebben we vernomen dat hij dit jaar op zaterdag 29 november ons komt bezoeken.
Alle kinderen tot en met negen jaar mogen hem een hand geven en even met hem praten!
Belangrijk is wel dat de kinderen die hierbij aanwezig zullen zijn, van te voren opgegeven worden bij: Marjolein Heijne (dorpsweg 28; tel. 552655; secretaris@westerwiitwerd.info). Lever een verlanglijstje en wat leuke informatie in voor 22 november a.s

Bericht van Sjoelclub "De Brik"

Enige leden zijn op uitnodiging van sjoelclub "De Fivelschijf" te zijldijk op 18 oktober j.l. daar wezen sjoelen. We deden hier voor de 7e keer aan mee. H. de Winter sr. kwam als hoogste van onze club uit de bus met 818 punten. Alberdina Honderd met 728, Annie Honderd met 758 en Jantje de Winter met 638 punten.
Ook werd er op woensdagmiddag 22 oktober weer gesjoeld met de jeugd. De jongste deelnemer was 3 jaar en de oudste 12 jaar. Allen deden goed hun best maar waren best moe na 6 beurten gesjoeld te hebben. Voor een hapje (chips en drinken) werd gezorgd door de voorzitter.

De uitslagen waren:

Groep 1
1e Roelien Spriensma 678
2e Danielle Gombert 603
3e Annemarie Jansma 532

Groep 2
1e Angelique Arnold 582
2e Naomie Alles 496
3e Charlotte Sybenga 469

Groep 3
1e Chantal Tiesenga 491
2e Angelique Honderd 483
3e Suzanne Arnold 480