Archieven

Westerwijtwerder draai foto verslag vervanging brug

Afgelopen voorjaar is onze brug vervangen.
De aannemer is zo vriendelijk geweest om daarvan foto's te maken. Deze heb ik in een Fotoverslag gezet.

burendag 2017 23 september

Zaterdag 23 september is er de jaarlijkse burendag.

Wij gaan dan weer verschillende activiteiten organiseren in en om het Moarhoes, zoals in de tuin aan het werk, het oliën / verven van de bankjes en picknicktafel en verschillende werkzaamheden in het Moarhoes.

Uitnodiging studenten Minerva

Vanaf maart hebben 5 studenten van de academie Minerva al pratend, tekenend, fotograferend Westerwijtwerd verkend. Met het huiskamercafe als uitvalbasisihebben zij zich laten inspireren door ons charmante dorp. Op vrijdag 23 juni willen zij die indrukken graag delen in een afsluitende presentatie. Huiskamercafe 23 juni 16 uur

Verslag NL - doet 11 maart jl

Om 10.00 uur verzamelden ongeveer 10 vrijwilligers zich bij het dorpshuis. We zijn
gestart met een kopje koffie met koek.
Daarna gingen wat mannen bezig met het slopen van de schrootjes en het afkoppelen
van de verwarming in de voorkamers. Een paar dames hebben alle stoelen in de grote
zaal geschrobt en schoongemaakt. Weer anderen waren in de tuin aan het werk en het

Verkeerscommissie

Namens het bestuur van de dorpsvereniging is er een nieuwe verkeerscommissie
samengesteld.
Deze commissie bestaat uit:
Paul Koenes, tel. 06-36 23 83 31
noblehounds@kpnmail.nl
 

Eieren zoeken en neut’n schait’n

Zaterdag 15 april
hebben we weer onze jaarlijkse paasfestiviteiten.
Eieren zoeken
We beginnen
om 14.00 voor de jeugd
. We gaan eieren zoeken

ledenvergadering 10 maart

Agenda: 1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 3 Notulen ledenvergadering 11 maart 2016 (tijdens de vergadering uitgereikt) 4 Financieel verslag penningmeester 5 Verslag en benoeming kascommissie 6 Jaarverslag van de dorpsvereniging, en subverenigingen en commissies 7 Bestuurverkiezing: Sieta prins herkiesbaar, (penningmeester) Vacature voor 1 bestuurslid(opgave bij het bestuur) 8 Rondvraag 9 Sluiting

Dorpshuis

In feite is er geen nieuws te melden anders dan dat ik volgende maand verwacht toestemming te krijgen om met de “grote beurt” voor het dorpshuis te mogen beginnen. In elk geval is het zo dat ik de trouwe ploeg vrijwilligers zal vragen op 11 maart tijdens “Nederland doet” met mij het basisplan te bespreken voor de aanpak van de voorste kamer van het dorpshuis.

Mariakerk

Maria Kerk Ik heb begrepen dat een aantal inwoners zich verbaasd hebben over de naam Maria kerk. Tientallen kerken heten zo, evenals onze kerk in Westerwijtwerd. Omdat na de 80 jarige oorlog het katholieke geloof “even” uit de gratie was en onze kerk door protestanten werd gebruikt, is het logisch dat zij niet zo gecharmeerd waren van de naam Maria kerk omdat dat “te katholiek” klonk. Deze gevoeligheden bestaan al lang niet meer en bij de Gemeente Loppersum evenals bij de Stichting Oude Groninger Kerken, die eigenaar is van de kerk, is de kerk bekend onder zijn oorspronkelijke naam, de Maria Kerk in Westerwijtwerd. Er is de laatste maanden veel gebeurd aan en in de kerk en als het weer wat beter wordt, zal het kerkhof verder worden opgeruimd. Indien er belangstelling voor is kunnen we in het vroege voorjaar tijdens “Nederland doet” met zijn allen één en ander bekijken.

NL Doet 11 maart 10:00 uur

Op 11 maart is het weer NL-DOET dag. We willen deze dag gebruiken om weer samen te klussen in het Moarhoes. Er zijn verschillende dingen die we deze dag willen doen, in en om het Moarhoes zoals: tuinwerkzaamheden, tafelbladen die los liggen weer vast maken aan de tafel, stoelen schoon maken, de vloer behandelen en allerlei klussen die we nog tegen komen deze dag, of die we voor 11 maart nog signaleren. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd deze dag. Wij hopen velen van u te zien. Graag tot ziens op 11 maart om 10.00 uur!